Modlitební okénko | březen 2015

prayer✤ Děkujme Pánu za vysvobození, jež přinesla jeho milostivá velikonoční oběť, za naději kterou máme díky jeho vzkříšení, za jeho lásku i starostlivost, se kterou o nás pečuje.

✤ Mějme na paměti probíhající postní období. Soustřeďme se na prohlubování vděčného vztahu s Pánem a bližními, prosme o poznání a opuštění toho co by nám mohlo v tomto vztahu bránit, za obnovení a občerstvení našeho duchovního života i sílu k praktické službě.

✤ Mysleme na výroční sborové shromáždění, ať se naše rozhodnutí neminou s Boží vůlí. Modleme se za sborovou práci ve všech oblastech, ať je u nás ve vděčnosti oslavován Kristus. Prosme o inspiraci pro náš křesťanský život. Ať jsme důvěryhodnými zvěstovateli dobré zprávy skrze následování Krista. Vzpomeňme též na hledání nového kazatele a případný nový směr služby pro Josefa Grendzioka.

✤ Prosme za ovzduší lásky a spolupráce v rodinách, ve sboru, napříč denominacemi, generacemi a sociálními skupinami.

✤ Modleme se za zasažení naší společnosti evangeliem, za využití noci kostelů i jiných veřejných akcí. Vyprošujme požehnání pro náš národ.

✤ Mysleme na diakonickou a charitativní službu, na partnerské středisko DČCE, na klienty i pracovníky.

✤ Vyprošujme u Pána uklidnění napjaté politické situace. Ať politici a média nerozdmýchávají ovzduší nenávisti, ať zpravodajské hry vyznívají naprázdno a lidé dokáží prohlédnout lži toho zlého. Prosme za mír na Ukrajině, na Blízkém východě a v ostatních oblastech světa, kde se bojuje. Ať přestane běsnění IS.

✤ Vyprošujme pomoc Ducha Svatého pro všechny v tíživé životní situaci, trápené bolestí, procházející utrpením, pronásledované. Modleme se za postižené nepřízní počasí a katastrofami.

✤ Modleme se za lidi v moci postavené, za správce věci veřejných. Ať rozhodují v bázni z Božích soudů a v moudrosti ku prospěchu všech.

✤ Vyprošujme posilu, ochranu a požehnání pro Boží služebníky a misionáře ve světě, ať je Boží jméno v úctě a vážnosti. Mysleme na pronásledované a trpící pro víru.