Libor Janča

jancaŘádný člen staršovstva (2017-2023)

Člen seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty (2015-2018)