Kudy Komenský nechodil 2007

Před nedávnem jsem se zúčastnila jedné víkendové akce konající se v menším městečku Orlová. Dohromady se nás tam sjelo kolem 25, a to z různých koutů našeho seniorátu. Třeba z Šumperka, Orlové, Štemberka, Krnova a také z Ostravy. První den jsme strávili sledováním tříhodinového divadla, které nám zahrál orlovský Tensing. Po vystoupení jsme se vydali na kutě do místní školy. Druhý den začal dlouhou procházkou končící na orlovské faře, kde byl na celé odpoledne připraven program v podobě her. Večer jsme se všichni sešli a vyslechli jsme povídání na téma „ ctnost“.
Po skončení programu jsme debatovali, zda se ctností má někdo nějaké zkušenosti. Časně zrána dalšího dne jsme se vydali na nedělní bohoslužbu, kde jsme lidem zazpívali několik písní. Jakmile bohoslužby skončily, čekalo nás občerstvení, a poté jsme se všichni vydali do svých domovů.
Martina Wranová