Konfirmace a křest 8.6.2014 – otázky

konfirmace2014Na svatodušní svátky jsme měli ve sboru velkou slavnost, ze které vám teď přinášíme fotku na titulní straně a k tomu i nějaký ten komentář. 19.6. jsme se naposledy sešli v rámci konfirmačního cvičení. Bylo to v uvolněnější atmosféře (šli jsme do Čajovny u Sýkorova mostu), a také už ne všichni dorazili. Ale ti, co byli přítomní, odpověděli na pár otázek, abyste se o nich mohli dozvědět i něco víc. (Pořadí dle fotky zprava).

OTÁZKY:

 1. Jaký sis zvolila biblický verš?
 2. Proč zrovna ten?
 3. Co tě nejvíc na konfirmačním vyučování bavilo?
 4. Co tě tam nebavilo?
 5. Jaký je to teď pocit, už po konfirmaci/křtu? Změnilo se něco?
 6. Co sis teď dala k pití? Chutná ti?

MARIE SABÓOVÁ

 1. Ž 43 Zjednej mi právo, Bože, …
 2. Protože mám mnoho otázek, ale vím, že Bůh má všechno pod kontrolou.
 3. Zamýšlení se nad různými texty.
 4. Že to bylo ve čtvrtek.
 5. Něco se změnilo určitě. Například jsem poprvé přistoupila k večeři Páně.
 6. Čaj „Himaláj“. Je OK.

ELIŠKA VLČINSKÁ

 1. Mt 10,9-10 Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl – dělník si přece zaslouží svůj pokrm.
 2. Protože nás ujišťuje, že když následujeme Boha, tak nepotřebujeme nic navíc.
 3. Že jsme při zkoušce ztrapnili staršovstvo Desaterem.
 4. Že se nám nepodařilo uskutečnit víkendovku konfirmandů.
 5. Že se teď víc cítím součásti sboru.
 6. Čaj „Sahlep“ s kokosem a chutná mi moc!

MARIE-LUISA KOSOWSKÁ
Iz 12,2 Hle, Bůh mě zachránil – doufám a už se nebojím.

ESTER HOLIBKOVÁ

 1. Př 19,21 Člověk má v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin.
 2. I já mám nějaké sny, ale když se něco nepovede, musím brát na vědomí, že se to nepovedlo, protože Bůh to nechtěl.
 3. Naše diskuze.
 4. To, že mne Ewa donutila odpovídat na tuhle otázku.
 5. Jsem bohatší než kdy jindy.
 6. „Indiánské léto“. Mňam, je to dobré.

MARIANA OCHODKOVÁ

 1. Př 15,19 Cesta lenocha trním zarůstá, stezka poctivých je ale dlážděná.
 2. Je zajímavý, protože jsem lenoch a měla bych se tím veršem řídit.
 3. Rituály (zábavy na začátku cvičení, které jsme si vymýšleli sami).
 4. Že nás mohlo být ještě víc.
 5. Je to zvláštní pocit, že už nebudeme mít ve čtvrtky cvičení.
 6. „Babiččina zahrádka“. Ano, je takový ovocný.

VIKTORIE ŘIMÁNKOVÁ
Ž 91,11-12 Vždyť kvůli tobě pověřil anděly, na všech tvých cestách aby tě chránili, na rukou aby tě nosili, nohu o kámen aby sis nezranil.

PAVLÍNA SIKOROVÁ
J 1,1-4 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí.

MIKULÁŠ ŘIMÁNEK
Ž 23 Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází…