Konference v Ostravě – sobota 30.7.2016

16. mezinárodní konference partnerských sborů v Ostravě začala v sobotu v odpoledních hodinách. Hoste se sjížděli pomalu ale jistě – nejpozději dorazili účastníci konference ze Speyeru. Po zahájení nasledovala pobožnost Jiřího Grolla a praktické informace. Večeře byla tak výborná, že si všichni přidávali a přidávali až nic nezbylo.

V kostele pak nasledoval první společný večer, během kterého jsme představili účastníkům vznik Českobratrské církve evangelické, historii. V následujících dnech se dozvíme o počátcích našich partnerských sborů. To proto, že téma celé konference zni „Ecclesia semper reformanda“ – církev stále se reformujíci. Během první třetiny konference budeme zkoumat naší minulost, pak přítomnost a na závěr nahlédneme do budoucnosti.

Po večeři si hostitele vyzvedli sve hosty a rozjeli se do domovů.