Domovinka na Syllabově ulici v rozhlase

Český rozhlas Ostrava 23.12.2012 odvysilal pořád o Domovince na Syllabově ulici. V nenápadném domě pomáhají pečovatelky Diakonie Českobratrské církve evangelické seniorům překonávat nejrůznější neduhy stáří a snaží se je zapojit do nejrůznějších aktivit.

Záznam pořadu: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2795836