Den diakonie u příležitosti 20.výročí zahájení činnosti ostravského střediska

U příležitosti 20 let poskytování služeb střediska se uskutečnila v neděli 4. září 2011 v partnerském Farním sboru ČCE v Ostravě slavnostní bohoslužba pod vedením farářky Ewy Jelinek, která byla věnována diakonické službě. Bohoslužba byla pojata velmi hezkým a netradičním způsobem, vycházela z biblické historické paralely vzniku té zcela první diakonie v apoštolské době.

Na bohoslužbu navázala Zahradní slavnost na Domovince v Ostravě – Vítkovicích (Syllabova 20) spojená s exkurzí členů sboru do jednotlivých zařízení střediska a také Základní školy speciální Diakonie ČCE Ostrava.

Za hojné účasti členů sboru, dalších hostů i pracovníků a klientů střediska se na zahradě Domovinky při kávě a občerstvení zamýšleli nad historií, současností i budoucností ostravské diakonie Ing. Jiří Groll za FS ČCE Ostrava, ředitel střediska Ing. Josef Rzyman, farář sboru Ing. Aleš Wrana, první vedoucí střediska Jarmila Grollová, předseda bývalého představenstva střediska Ing. Petr Moravec a další.  Následovala velmi podnětná neformální diskuse k tématu za aktivní účasti členů sboru a pracovníků diakonie.

V rámci exkurzí členové sboru i hosté navštívili nejprve denní a týdenní stacionář Domovinky pro seniory a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč, kde je uvítali  a provedli vedoucí služeb Mgr. Kamila Švrčková a Mgr. Lenka Gurecká. Poté se zájemci o exkurzi přesunuli do Základní školy speciální Diakonie ČCE Ostrava na ulici U cementárny 23 v Ostravě – Vítkovicích, kde účastníky Dne diakonie provedla učitelka školy Bc. Ivana Mišunová.

Den diakonie byl ukončen návštěvou Azylového domu Debora pro ženy a matky s dětmi (Karpatská 40, Ostrava – Zábřeh) a výkladem vedoucí domu Bc. Anity Bočkové, DiS.

Společné výroční setkání za nádherného slunečného dne proběhlo v příjemné a vstřícné atmosféře ke  spokojenosti všech účastníků, kteří vyjádřili přesvědčení, že i nadále budou pokračovat ve vzájemné komunikaci, podpoře a spolupráci.

Ing. Josef Rzyman, ředitel střediska