Dar od Roberta Kimmla (1931-2016)

Staršovstvo děkuje a je vděčno za dar br. Roberta Kimmla (1931-2016), který přijalo prostřednictvím dědického řízení.
Br. Kimmla si pamatujeme jako pravidelného účastníka nedělních bohoslužeb a biblické hodiny. O jeho zájmu na životě sboru svědčí i to, že pracoval ve staršovstvu a byl i příležitostným varhaníkem.
Br. Kimmel velmi miloval hudbu, která se stala i jeho zaměstnáním. Proto se také ve sboru zapojil do prvního pěveckého sboru. Jistě bude velmi vhodné, aby jeho finanční dar byl použit pro hudební oblast sboru.