Chudoba a sociální vyloučení

Logo-CCE-print.jpg (400×420)Milé sestry, milí bratři,
poradní odbor synodní rady pro společenské a mezinárodní záležitosti (POSM) je složen ze zkušených a odpovědných členů církve. Témata, kterým se soustavně věnují, vybírají podle naléhavosti a také podle zadání synodní rady. Je nám všem zřejmé, že jako křesťané nemůžeme být lhostejní k problematice sociálně vyloučených. Na žádost SR vypracoval POSM dokument, který se pokouší zformulovat křesťanský a evangelický postoj k dané problematice s důrazem na některé konkrétní kroky, které můžeme činit. Tento dokument Vám může posloužit jako inspirace pro činnost sborů církve v této oblasti.
Posíláme Vám tento dokument s nadějí, že podle svých možností a potřeb s ním budete pracovat a pomáhat se zmírňováním napětí, které plodí sociální vyloučenost a chudoba. Je nám jasné, že konkrétní podoba postupu vůči tomuto současnému problému může být ještě komplexnější, než jak tento dokument naznačuje, to však nesnižuje potřebu ještě cíleněji se soustředit tímto směrem. Domníváme se, že naplníte úsilí tvůrců dokumentu, když jej promyslíte a tvořivě jeho podněty uplatníte právě tam, kde sloužíte zvěstí o Božím království a spáse Boží v Kristu Ježíši.
Přejeme Vám dobrý a podnětný rozhovor a poznání ovoce, jež Vaše úsilí ponese.
Přejeme Vám dobrou naději a Boží požehnání pro Vaši službu.

Praha, 16. března 2015

S pozdravem,
Lia Valková, synodní kurátorka
Joel Ruml, synodní senior