Schůze staršovstva 9.6.2021

  • Červnové staršovstvo kromě obvyklých bodů projednalo přípravu materiálů pro Otevřené chrámy, které by představily naše společenství.
  • Starší se také zabývali přípravou výročního sborového shromáždění, křesťanskou službou a vyslechli si zprávy z ostravské Diakonie.
  • Oprava balkonů v nájemním domě je nadále téma: Je zapotřebí buď dobrovolníků, kteří by se zapojili, nebo najmout externí firmu.