Archiv rubriky: Zprávy

Moje víra (Antonín Plachý)

(co chtěl tatínek Tonda Plachý sdělit svým dětem, vnukům a jejich partnerům o vánočních svátcích 2011 – první rok jeho pobytu na Velké Lhotě – přepsáno ze zvukového záznamu, autenticky)

Ve škole bylo součástí vyučování chození do kostela, tak já jsem tam samozřejmě taky chodil, no a pak jsme se přestěhovali na Ostravsko. No a já jsem měl jít ke zpovědi a k prvnímu přijímání. Katecheta po nás chtěl seznam hříchů a tak jsem si jej napsal Možná, že jich bylo víc než podle seznamu. Zkrátka a dobře – tak jsem byl u té zpovědi a teď nám ten pan farář naložil pokání. Pokání se skládalo z toho, že jsem před každým tím obrazem křížové cesty musel odříkat já nevím už kolik těch Otčenášů bylo a kolik Zdrávas Maria. No a se mnou tam byli takoví kluci, ti se tam prali a dělali voloviny. Já jsem to bral jako nutné zlo. A po té zpovědi mi to začalo tak trochu vrtat v hlavě, jak to vlastně s tou vírou je. Nebral jsem to jako samozřejmost. No a když jsem potom přišel na měšťanku, na Hlubinu, tak tam byli dva lidé, kteří na mě měli velikánský vliv. Samozřejmě po té náboženské stránce. Byl to v prvé řadě učitel dějepisu, nějaký Vorálek, který byl veliký národovec a který byl velký milovník Jednoty a vykládal nám v náboženství o té Jednotě a jak to tam bylo všecko a o Husitech. A potom druhý, kdo měl na mě vliv, byl katolický katecheta, jmenoval se Gajdušek, byl taky profesorem na gymnáziu. Velmi pěkný člověk to byl, nastrojený, kolárek schovával pod šátkem , byl to hezký člověk a velmi dobrý člověk. Co mě on v náboženství naučil, už si nepamatuju, ale vím, že to jeho náboženství bylo docela jiné, než to náboženství, které jsme měli na obecné škole, kde jsme si dělali vyloženě z katechetů vrtulu. Protože to bývali obyčejně mladí kluci a my jsme si dělali, co jsme chtěli, házeli jsme po nich šipky z lavic a tak dále. Takže, zkrátka a dobře ti na mě měli takový dost velký vliv, ale mi to pořád ještě nedalo pokoje. A tak jsem se modlil, aby mi Pán Bůh ukázal nějakou pravou cestu do církve, neboť já jsem po tom toužil. Možná, že jsem to měl nějaké vrozené, ale já jsem po tom opravdu toužil. No a udělal jsem to po katolickém způsobů, modlil jsem se alespoň deset Otčenášů, odemlel jsem to a na konec jsem prosil, aby mi Pán Bůh tu pravou cestu ukázal. No a pak jsme se nastěhovali na Šalomounu a bydleli jsme tam s Bergrovýma. Oni bydleli dole, my navrchu, já jsem ale nevěděl, že oni jsou evangelíci. Oni to nějakým způsobem nějak nedávali najevo.

Pokračování textu Moje víra (Antonín Plachý)

Prázdninový režim 2020

Od 1. července do 31. srpna funguje náš sbor v prázdninovém režimu. Z pravidelných akcí se konají:

  • nedělní bohoslužby v kostele (8.30 hod) a následné rozhovory u kafe a čaje v sále Třanovského,
  • vždy ve středu úřední hodiny od 9 do 12 hod ve farní kanceláři.

Faráře sboru sboru můžete ovšem telefonicky kontaktovat: Pavel Šindler (tel. +777 065 911), Ewa Jelinek (tel. 776 793 093).
Sborový e-mail: ostrava@evangnet.cz.

Uklízení kostela

Hledáme osobu, která by byla ochotna pravidelně uklízet kostel.
Nabízíme úvazek formou Dohody o provedení práce.
V případě zájmu a dotazů kontaktujte vedení sboru.

Zkušenosti z misie v Ghaně | 17.11.2019

17.11.2019 , v neděli po bohoslužbách zveme na prezentaci MUDr. Judit Blažkové, která se nedávno vrátila z Ghany. Judit byla totiž členkou českého týmu „Medical help Ghana 2019“, kterou organizuje nezisková organizace OM Česká republika. V Africe strávila skoro celé září a teď se poděli o své zkušenosti a fotografie.

Častější vysluhování Večeře Páně

Mimořádné sborové shromáždění konané 20.10.2019 schválilo valnou většinou návrh staršovstva, aby ke stávající praxi vysluhování večeře Páně byly přidány i všechny velikonoční neděle a v mezidobí byla vysluhována večeře Páně 2x a to první neděli při rodinných bohoslužbách a třetí neděli v měsíci.

To znamená, že večeře Páně se bude konat každou neděli adventní (s výjimkou vánoční hry), každou postní a každou velikonoční neděli (od Velikonoc až do Svatodušní neděli). Pak o svátcích, a mezi tím každou první (tedy během rodinných bohoslužeb) a třetí neděli v měsíci.

Podpořme evangelický kostel ve Frýdku-Místku

Sdílíme výzvu k finanční podpoře evangelického kostela ve Frýdku-Místku:
Dnes (5.6.2019) na Zastupitelstvu jsme schválili projekt DARUJ F≈M. Jde o to, že město vybranou částku mezi veřejností zdvojnásobí. Tedy pokud se vybere 200 tisíc, tak město dá se svého rozpočtu dalších 200 tisíc.
Rada města, která se konal ihned po skončení jednání Zastupitelstva zařadila do tohoto programu žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Frýdku-Místku o dar na opravu evangelického kostela na Husově ulici, který je ve velmi špatném technickém stavu. Protože na záchranu evangelického kostela je potřeba velká částka a vlastník nemá prostředky na její spolufinancování, ale mohl by dosáhnout na dotaci z Norských fondů a to ve výši 5,2 milionu korun, potřebuje spoluúčast ve výši 10%, tak jsme této žádosti vyhověli. 
Teď je tedy na vás, zda chcete této významné kulturní památce pomoci a věnovat přes transparentní účet jakoukoliv částku, kterou město zdvojnásobí.

 https://darujfm.cz/home-slider/evangelicky-kostel/

Marcel Sikora
náměstek primátora (Frýdek-Místek)

Víkend pro rodiny s dětmi | 31.5.-2.6.2019 – foto

Přelom května a června strávilo několik rodin s dětmi z našeho sboru společně, a to v Chatě pod Stolovou (Kunčice pod Ondřejníkem).

Na programu bylo mezi jinými společné stolování, hrani si a rozhovory. I z důvodu dne děti v sobotu odpoledne si rodiče připravili pro své ratolesti honbu za pokladem. A po večerce se při táboráku konalo nokturno, tedy pravidelné setkani nad Bibli (z pravidla po setmění). Děti už snad spaly když jejich rodiče probírali příběh uzdravení u rybniku Bethesda.

Celkem se akce zucastnilo 6 rodin a 23 jedinců. Díky patří organizátorům, hlavně Martě Machové.