Archiv rubriky: Zprávy

Otázky na Jana Lukáše

Rozhovor s praktikantem

Milý Jane Lukáši, kdo jste? Odkud přicházíte? Máte rodinu? Prozraďte nám něco o sobě.

Kdo jsem? To je otázka, kterou si častěji kladu, a myslím si, že není v průběhu života zodpověditelná. Snad až v jeho závěru, či lépe po smrti, kdy je z něj možné vykročit a vidět jej z odstupu. Pro mé sebe-pochopení je ovšem důležité, že jsem se narodil před více než čtvrtstoletím ve Zlíně učitelce angličtiny a inspicientovi městského divadla. První stupeň ZŠ jsem absolvoval na Všemině, kam jsme se s rodiči přestěhovali, a osmileté gymnázium jsem navštěvoval opět ve Zlíně. Na vysokoškolská studia jsem se přesunul do Prahy. Tam jsem se coby student evangelické teologie setkal s kolegyní Irenou, svou budoucí manželkou. Dnes spolu žijeme v Táboře a máme rok a půl starou dceru Alžbětu. Kromě teologie se zajímám o umění, zvláště hudbu, literaturu a divadlo, méně pak o výtvarné umění. Z hudby mám zájem především o tu starou, nejvíce barokní, ve Zlíně jsem členem smíšeného sboru, který se zabývá její interpretací, ale také jsem před odchodem do Prahy několik let hrál na kontrabas v cimbálové muzice. Těším se také, že si časem přečtu více z antických autorů, ale též na to, že se díky dceři vrátím k literatuře pro děti, zejména k Hobitovi. Učitelky a učitelé z ETF ve mně také vzbudili lásku ke starým jazykům, i k archeologii.    

Pokračování textu Otázky na Jana Lukáše

Moje víra (Antonín Plachý)

(co chtěl tatínek Tonda Plachý sdělit svým dětem, vnukům a jejich partnerům o vánočních svátcích 2011 – první rok jeho pobytu na Velké Lhotě – přepsáno ze zvukového záznamu, autenticky)

Ve škole bylo součástí vyučování chození do kostela, tak já jsem tam samozřejmě taky chodil, no a pak jsme se přestěhovali na Ostravsko. No a já jsem měl jít ke zpovědi a k prvnímu přijímání. Katecheta po nás chtěl seznam hříchů a tak jsem si jej napsal Možná, že jich bylo víc než podle seznamu. Zkrátka a dobře – tak jsem byl u té zpovědi a teď nám ten pan farář naložil pokání. Pokání se skládalo z toho, že jsem před každým tím obrazem křížové cesty musel odříkat já nevím už kolik těch Otčenášů bylo a kolik Zdrávas Maria. No a se mnou tam byli takoví kluci, ti se tam prali a dělali voloviny. Já jsem to bral jako nutné zlo. A po té zpovědi mi to začalo tak trochu vrtat v hlavě, jak to vlastně s tou vírou je. Nebral jsem to jako samozřejmost. No a když jsem potom přišel na měšťanku, na Hlubinu, tak tam byli dva lidé, kteří na mě měli velikánský vliv. Samozřejmě po té náboženské stránce. Byl to v prvé řadě učitel dějepisu, nějaký Vorálek, který byl veliký národovec a který byl velký milovník Jednoty a vykládal nám v náboženství o té Jednotě a jak to tam bylo všecko a o Husitech. A potom druhý, kdo měl na mě vliv, byl katolický katecheta, jmenoval se Gajdušek, byl taky profesorem na gymnáziu. Velmi pěkný člověk to byl, nastrojený, kolárek schovával pod šátkem , byl to hezký člověk a velmi dobrý člověk. Co mě on v náboženství naučil, už si nepamatuju, ale vím, že to jeho náboženství bylo docela jiné, než to náboženství, které jsme měli na obecné škole, kde jsme si dělali vyloženě z katechetů vrtulu. Protože to bývali obyčejně mladí kluci a my jsme si dělali, co jsme chtěli, házeli jsme po nich šipky z lavic a tak dále. Takže, zkrátka a dobře ti na mě měli takový dost velký vliv, ale mi to pořád ještě nedalo pokoje. A tak jsem se modlil, aby mi Pán Bůh ukázal nějakou pravou cestu do církve, neboť já jsem po tom toužil. Možná, že jsem to měl nějaké vrozené, ale já jsem po tom opravdu toužil. No a udělal jsem to po katolickém způsobů, modlil jsem se alespoň deset Otčenášů, odemlel jsem to a na konec jsem prosil, aby mi Pán Bůh tu pravou cestu ukázal. No a pak jsme se nastěhovali na Šalomounu a bydleli jsme tam s Bergrovýma. Oni bydleli dole, my navrchu, já jsem ale nevěděl, že oni jsou evangelíci. Oni to nějakým způsobem nějak nedávali najevo.

Pokračování textu Moje víra (Antonín Plachý)

Prázdninový režim 2020

Od 1. července do 31. srpna funguje náš sbor v prázdninovém režimu. Z pravidelných akcí se konají:

  • nedělní bohoslužby v kostele (8.30 hod) a následné rozhovory u kafe a čaje v sále Třanovského,
  • vždy ve středu úřední hodiny od 9 do 12 hod ve farní kanceláři.

Sborový e-mail: ostrava@evangnet.cz.

Uklízení kostela

Hledáme osobu, která by byla ochotna pravidelně uklízet kostel.
Nabízíme úvazek formou Dohody o provedení práce.
V případě zájmu a dotazů kontaktujte vedení sboru.

Zkušenosti z misie v Ghaně | 17.11.2019

17.11.2019 , v neděli po bohoslužbách zveme na prezentaci MUDr. Judit Blažkové, která se nedávno vrátila z Ghany. Judit byla totiž členkou českého týmu „Medical help Ghana 2019“, kterou organizuje nezisková organizace OM Česká republika. V Africe strávila skoro celé září a teď se poděli o své zkušenosti a fotografie.

Častější vysluhování Večeře Páně

Mimořádné sborové shromáždění konané 20.10.2019 schválilo valnou většinou návrh staršovstva, aby ke stávající praxi vysluhování večeře Páně byly přidány i všechny velikonoční neděle a v mezidobí byla vysluhována večeře Páně 2x a to první neděli při rodinných bohoslužbách a třetí neděli v měsíci.

To znamená, že večeře Páně se bude konat každou neděli adventní (s výjimkou vánoční hry), každou postní a každou velikonoční neděli (od Velikonoc až do Svatodušní neděli). Pak o svátcích, a mezi tím každou první (tedy během rodinných bohoslužeb) a třetí neděli v měsíci.