Archiv rubriky: Zpravodaj

Vychází jednou měsíčně (s výjimkou července a srpna, kdy vychází dvojčíslo).
K vyzvednuti po bohoslužbách v první neděli v měsíci.
Šéfredaktorem Zpravodaje je (od 1/2009) Michael Waloschek.

Zde můžete najít všechna čísla Zpravodajů:
1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020.

Zpravodaje 1999

Zpravodaj 1/1999.pdf – 3. číslo
Zpravodaj 2/1999.pdf – 4. číslo
Zpravodaj 3/1999.pdf – 5. číslo
Zpravodaj 4/1999.pdf + Výroční zpráva staršovstev o životě sborů v roce 1998 – 6. číslo
Zpravodaj 5/1999.pdf – 7. číslo
Zpravodaj 6/1999.pdf – 8. číslo
Zpravodaj 7-8/1999.pdf + příloha „Českobratrští evangelíci a prachy“ – 9-10. číslo
Zpravodaj 9/1999.pdf – 11. číslo
Zpravodaj 10/1999.pdf – 12. číslo
Zpravodaj 11/1999.pdf –  13. číslo
Zpravodaj 12/1999.pdf –  14. číslo