Archiv rubriky: Senioři

Kavárnička – každé liché úterý, 9-11 hod, ve farní kanceláři

V Domově pro seniory Kamenec:
biblická hodina – každá druhá středa v měsíci, 14-15 hod
bohoslužby – každá čtvrtá středa v měsíci, 14-15 hod

Odlehčovací služba Domovinky pro seniory

000541_05_003687.jpg (1100×825)

Posláním Domovinky pro seniory – odlehčovací služby je poskytnout potřebnou pomoc a podporu osobám starším 60 let, o které jinak pečuje osoba blízká v jejich domácím prostředí. Tuto pomoc zajišťuji v době víkendů, kdy si pečující osoba potřebuje odpočinout od náročné péče nebo jim pomáháme v situacích, kdy nemohou péči ze závažných důvodů zajistit.

Více informaci: ostrava.diakonie.cz

Moje víra (Antonín Plachý)

(co chtěl tatínek Tonda Plachý sdělit svým dětem, vnukům a jejich partnerům o vánočních svátcích 2011 – první rok jeho pobytu na Velké Lhotě – přepsáno ze zvukového záznamu, autenticky)

Ve škole bylo součástí vyučování chození do kostela, tak já jsem tam samozřejmě taky chodil, no a pak jsme se přestěhovali na Ostravsko. No a já jsem měl jít ke zpovědi a k prvnímu přijímání. Katecheta po nás chtěl seznam hříchů a tak jsem si jej napsal Možná, že jich bylo víc než podle seznamu. Zkrátka a dobře – tak jsem byl u té zpovědi a teď nám ten pan farář naložil pokání. Pokání se skládalo z toho, že jsem před každým tím obrazem křížové cesty musel odříkat já nevím už kolik těch Otčenášů bylo a kolik Zdrávas Maria. No a se mnou tam byli takoví kluci, ti se tam prali a dělali voloviny. Já jsem to bral jako nutné zlo. A po té zpovědi mi to začalo tak trochu vrtat v hlavě, jak to vlastně s tou vírou je. Nebral jsem to jako samozřejmost. No a když jsem potom přišel na měšťanku, na Hlubinu, tak tam byli dva lidé, kteří na mě měli velikánský vliv. Samozřejmě po té náboženské stránce. Byl to v prvé řadě učitel dějepisu, nějaký Vorálek, který byl veliký národovec a který byl velký milovník Jednoty a vykládal nám v náboženství o té Jednotě a jak to tam bylo všecko a o Husitech. A potom druhý, kdo měl na mě vliv, byl katolický katecheta, jmenoval se Gajdušek, byl taky profesorem na gymnáziu. Velmi pěkný člověk to byl, nastrojený, kolárek schovával pod šátkem , byl to hezký člověk a velmi dobrý člověk. Co mě on v náboženství naučil, už si nepamatuju, ale vím, že to jeho náboženství bylo docela jiné, než to náboženství, které jsme měli na obecné škole, kde jsme si dělali vyloženě z katechetů vrtulu. Protože to bývali obyčejně mladí kluci a my jsme si dělali, co jsme chtěli, házeli jsme po nich šipky z lavic a tak dále. Takže, zkrátka a dobře ti na mě měli takový dost velký vliv, ale mi to pořád ještě nedalo pokoje. A tak jsem se modlil, aby mi Pán Bůh ukázal nějakou pravou cestu do církve, neboť já jsem po tom toužil. Možná, že jsem to měl nějaké vrozené, ale já jsem po tom opravdu toužil. No a udělal jsem to po katolickém způsobů, modlil jsem se alespoň deset Otčenášů, odemlel jsem to a na konec jsem prosil, aby mi Pán Bůh tu pravou cestu ukázal. No a pak jsme se nastěhovali na Šalomounu a bydleli jsme tam s Bergrovýma. Oni bydleli dole, my navrchu, já jsem ale nevěděl, že oni jsou evangelíci. Oni to nějakým způsobem nějak nedávali najevo.

Pokračování textu Moje víra (Antonín Plachý)

Kavárnička – pozvánka

Jednou za 14 dní (v úterý) se v kanceláři vaří kafe a čaj, na stole jsou sladkosti, prostě Kavárnička, od 9:00 do 11:00 hodin. Na začátek máme krátký biblický program, pak si povídáme, řeč se málokdy zastaví. Ti, kdo chodí, chodí rádi, a myslím, že byste mohli přijít a že byste ocenili milou atmosféru i vy mnozí další.

Aleš Wrana, zdroj: Týden ve sboru, jak ho vidím já.

Zajištění dopravy

Z (255×198)Na sborové aktivity a především na bohoslužby zajišťujeme možnost dopravy pro ty, kteří se sami dopravit nemohou. Neváhejte této služby využít. Omezená pohyblivost by neměla bránit setkávání.

Telefonicky se můžete obracet na Hanku Vlčinskou (tel. 734 240 550)

Domov pro seniory

V Domově pro seniory Kamenec se konají evangelická setkání:

  • každou druhou středu v měsíci: biblické hodiny (14-15 hod)
  • každou čtvrtou středu v měsíci: bohoslužby s večeří Páně (14-15 hod)

Na vedení se podílíme s FS SCEAV v Ostravě.

Domov pro seniory Kamenec,
 Slezská Ostrava, příspěvková organizace
 Bohumínská 71/1056 (mapa)
 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
 www.dpskamenec.cz