Archiv rubriky: K zamyšlení

Modlitební okénko | září 2014

prayer

✤ Děkujme Pánu za milostivou ochranu o prázdninách a o dovolených, za možnost odpočinku od všedních starostí a načerpání nových sil. Prosme za novou sílu a chuť ke službě pro jeho království, za poznávání a činění Boží vůle.

✤ Chvalme Pána za všechny akce kterým žehnal o prázdninách, za zasetí zrnek víry a povzbuzení, prosme jej ať dokážeme účinně rozvíjet jeho dílo i v nadcházejících dnech.

✤ Nezapomínejme na potřebné. Vyprošujme pro ně pomoc a požehnání, pro nezaměstnané práci pro nemocné uzdravení, pro trpící úlevu. Modleme se za milost pro ostravské středisko Diakonie.

Pokračování textu Modlitební okénko | září 2014

Oprava prostoru kolem kostela v 2015 roce

kostelOd dubna do října 2015 se bude opravovat mimo jiné prostor kolem Evangelického kostela:
„V rámci stavby je navrženo rozšíření chodníkové plochy před evangelickým kostelem (proměnná šířka od 3,90 do 8,80 m)“.
„Nový chodník bude vybudován v místě zaslepení ulice Husova. Chodník zde bude o šířce cca 4,00 m tak, aby jeho hrana lícovala s hranou budovy hotelu Mercury. Zároveň bude hrana navazovat na cyklostezku.“
„Novinkou bude zaslepení Husovy ulice, kterou přehradí čtyři metry široký chodník. Husovou ulicí po Husův sad pak povede i cyklostezka z betonové zámkové dlažby červené barvy…“
„Od začátku rekonstrukce až do jejího předpokládaného ukončení v říjnu bude ulice Českobratrská od křižovatky s Nádražní až po Sokolskou třídu uzavřena pro osobní dopravu s tím, že hromadná doprava tudy nepojede jen o letních prázdninách. Bude se také posouvat zastávka hromadné dopravy Husův sad na konec parku směrem k mostu Pionýrů, protože je vzdálenost mezi ní a zastávkou u konzervatoře příliš malá“.

http://www.msstavby.cz/humanizace-ulice-ceskobratrska-11-08-2014/
http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/dve-ostravske-tepny-podstoupi-plastiku-20140815.html

Kostnický koncil 1914

Konstanz.jpg (1024×768)Ve dnech mobilizací a vyhlašování první světové války se sešli v Kostnici zástupci 22 protestantských církví z Evropy a USA k „Mezinárodní konferenci církví za mír a přátelství“. Tato událost upadla brzy v zapomenutí přes její veliký význam.

Přípravy na ni trvaly dlouho. V návaznosti na druhou mírovou konferenci v Haagu 1907 anglický kvaker a poslanec parlamentu J.Allan Baker a jeho německý přítel Eduard de Neufville z Frankfurtu/M. přemýšleli o možnosti získat křesťanské církve ve Velké Británii a v Německu, aby pomohly nastolit přátelské vztahy. Roku 1908 přijela veliká delegace britských církví (133 osob) do Německa a 1909 obdobná německá delegace (110 osob) navštívila Velkou Británii a Irsko. V roce 1910 byl založen stálý výbor církví, který měl prohlubovat tyto přátelské vztahy. Pokračování textu Kostnický koncil 1914

Biblický úvodník – Zpravodaj 7-8/2014

1407DEJ NÁM VÍCE VÍRY

Apoštolové řekli Pánu: „Dej nám více víry!“ Pán jim řekl: „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: ‚Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře,‘ a ona by vás poslechla.“ (L 17,5-6)

Bratří a sestry, jistě tuto prosbu apoštolů důvěrně známe. Je reakcí na Ježíšovo slovo, v němž apoštoly vyzývá k neustálému odpouštění; chce po nich, jako již po několikáté, aby ve víře své životy změnili. A pak se na mnoha místech dočítáme, jak se jim to nedaří, jak opětovně klopýtají a selhávají. Stejně tak i my, jeden vedle druhého, bychom mohli jmenovat okamžiky svých vlastních nedověr či těžkých životních zkoušek a prosit o víru pevnější, silnější, a jistě tak zhusta činíme. Leckdy si posteskneme, že kdybychom měli více víry, vypadalo by to s našimi rodinami, blízkými, sbory, církví atd. mnohem lépe. Pokračování textu Biblický úvodník – Zpravodaj 7-8/2014

Let balonem – výsledky sborové hry

yay-baloon-302x1024.png (302×1024)Záchrana za každou cenu. Tak se jmenuje článek, který vyšel v druhém čísle časopisu pro mládež Nota nebe (bývalé Bratrstvo). Jeho autorkou je Eva Benešová a vybízí k zajímavé aktivitě – hře. Tak zajímavé, že jsem se rozhodla tuto hru zahrát v skoro každé generační skupince našeho sboru. Takže v období březen-duben 2014 jsme tuto hru hráli na starším dorostu (16.4.), s konfirmandy (24.4.), na mladší (3.4.) a starší mládeži (18.3.), na střední generaci (11.4.) a kavárničce (11.3.). V květnu (7.5.) jsem pak během mé pravidelné návštěvy v Domově pro seniory Kamenec (jsou tam i členové našeho sboru) zkusila tuto hru také. Ale proto, že tam máme k dispozici jen jednu hodinu, rozdělila se tato aktivita do dvou částí – úspěšně jsme ji skončili na dalším setkání v červnu (11.6.; už ale v trochu jiném složení).

Cíl hry: uvědomit si, které životní hodnoty jsou cenné.
Uvedení: představte si, že letíte v balonu. Balon začne klesat a vy se musíte rozhodnout, které hodnoty vyhodíte – nebudete je v životě mít, abyste se zachránili.
Pravidla: Na vyhozené hodnotě se musí hráči shodnout. Pokud se neshodnou, je možné, že hráč, který s tím má největší problém, balon opustí. Raději spadne, než aby žil bez hodnoty. Ale účelem je, aby v balonu někdo zůstal.
Na začátku hry jsme také určili počet hodnot, které musí zůstat, a to přesně na pět (ne méně, ne více). Po dosažení tohoto počtu hodnot hra končí. Pokračování textu Let balonem – výsledky sborové hry

Prázdninové modlitební okénko 2014

prayer✤ Děkujme v modlitbách i ve službě Pánu za naději, spásu, péči a sílu kterou nás obdařuje každého dne.
✤ Prosme za děti a studenty o prázdninách, ať je Pán střeží a ochraňuje od všeho zlého. Přejme požehnání evangelizačním a křesťanským akcím a táborům vedoucím k poznávání a oslavení Pána mezi dětmi, mládeží i dospělými. Nezapomínejme na sborový tábor ve Stříteži nad Bečvou.
✤ Modleme se za prožití dovolených dle Boží vůle, aby osvobození od každodenních starostí přinášelo opravdové spočinutí v Boží lásce a blízkosti. Nezapomínejme na prosby o ochranu při cestování, na silnicích i před lupiči každého druhu.  Pokračování textu Prázdninové modlitební okénko 2014

Biblický úvodník – Zpravodaj 6/2014

201406O DVOU STAVITELÍCH

Proč mi říkáte: ‚Pane, Pane,‘ když neděláte, co říkám? Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází, slyší mé slovo a plní je: Je jako člověk, který při stavbě svého domu vykopal základy hluboko ve skále. Když pak přišla povodeň, přivalila se na ten dům řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven. Ale ten, kdo mé slovo slyšel a nenaplnil, je jako člověk, který postavil dům rovnou na zemi, bez základů. Když se na něj přivalila řeka, hned spadl a zkáza toho domu byla hrozná. (Lukáš 6,46-49)

Kdo by alespoň jednou neslyšel dětskou ukazovací písničku o moudrém muži, který staví svůj dům na skále a smutném konci blázna který totéž počínání provádí na písčitém břehu. Konec při prověrce vodou je jasný a závěr logický – postav svůj život na Pánu Ježíši. Písnička jednoduchá, sugestivní, zapamatovatelná, vhodná ke zvěstování Pána Ježíše. Pokračování textu Biblický úvodník – Zpravodaj 6/2014

Biblický úvodník – Zpravodaj 5/2014

zpravodaj1405BLAHOSLAVENÝ, KDOŽ ČTE…

Blahoslavený, kdož čte, i ti, kteříž slyší slova proroctví tohoto, a ostříhají toho, což napsáno jest v něm; nebo čas blízko jest. (Zj 1,3)

Blahoslavenství kázání na hoře, ačkoliv nejznámější, nejsou v   novozákonních textech osamocena. Dalších sedm blahoslavenství můžeme nalézt také na příklad v   poslední novozákonní knize, ve Zjevení. První z   nich vydává svědectví o naději, v níž můžeme následovat příklad Ježíše Krista. Boží láska k lidem se ani Ježíšovou obětí na kříži nestahuje do pasivního vyčkávání, ale znovu a opět vychází nám lidem vstříc.

Pokračování textu Biblický úvodník – Zpravodaj 5/2014

Joachim Neander a úsvit lidstva

neanderListujeme-li naším zpěvníkem, tu je mimo název a číslo písně uváděn také autor. Jedním z mnohých je i Joachim Neander, autor textu písně č. 549 – Chvaliž Hospodina (a také nápěvu písně 166 – pozn. EJ).

Joachim Neander byl protestantský kněz, žijící v druhé polovině 17. století (zemřel 31.5.1680) v západním Německu v Porýní. Měl rád přírodu a zamiloval si procházky v jednom krasovém údolí. Toto údolí pak obyvatelé na jeho počest pojmenovali Neanderovo údolí, německy Neandertal. Pokračování textu Joachim Neander a úsvit lidstva

Myslet to upřímně

mysletTitulek na Lidovky.cz dneska ráno hlásal: Přijal jsem Krista a omlouvám se všem, které jsem zklamal.

Ani se mi ho nechtělo otevírat z obavy, co z té výpovědi bývalého premiéra Stanislava Grose novináři a diskutující udělají. Článek mluví o jeho vystoupení v České Televizi, ve kterém dotyčný mluví otevřeně o své dřívější neupřímnosti. To je jistě chvályhodné. A chvála Bohu, pokud skutečně přijal Krista. Pokračování textu Myslet to upřímně

Výročí ženevského reformátora Jana Calvina

calvin-252x300.jpg (252×300)V květnu 2014 uplyne 450 let od úmrtí ženevského reformátora Jana Calvina (10.7.1509-27.5.1564). I když byl o generaci mladší než Martin Luther a částečně čerpal z jeho díla, přesto jej v některých ohledech předčil, a to jak v utříděnosti svého učení, tak v systematickém budování církve, jakož i v propojení reformačních a humanistických snah.  Pokračování textu Výročí ženevského reformátora Jana Calvina

Sbohem

Milé setry a bratři, milí přátelé.
ke konci března končí má služba v ostravském sboru. Od dubna budu na rok ve sboru šumperském, a dále se teprve uvidí – rád bych na část úvazku pracoval v ostravské Diakonii, ale jinak s mojí ženou čekáme, jakou cestu mi Bůh ukáže.
Byl jsem v Ostravě od podzimu 1997, tedy skoro 17 let. Byla má služba úspěšná? Víte, na to se odpovídá složitě, a je to podobné tomu, jak hodnotíte svůj život vůbec. Byli jste v posledních 17 letech úspěšní? Lidé si, podle mé zkušenosti, jen zřídka na takovou otázku odpovídají kladně. Tak proč bych se teď já tady měl nutit do odpovědi, že jsme v našem sboru během mého působení zažívali především úspěchy? Jistě, mnohé věci se povedly, mnohé se nepovedly. Rád bych však hodnocení pojal jinak, podle toho, co zůstává v mém srdci. S mnohými z vás jsme se měli moc rádi, a vás ostatní jsem snad aspoň nepohoršil. Zažívali jsme potěšení z Božího slova. S mnohými z vás jsem šel kus životní cesty, vy jste obohatili mně, a snad i vy můžete říct, že mi bylo dáno potěšit vás. Mám teď na mysli mnohé konkrétní tváře a životní osudy, děkuji za vás Bohu.
Co se vin týká: pokud jsem někomu z vás ublížil, odpusťte mi prosím. Nechávám za sebou nějaké dluhy? Například: slíbil jsem někomu návštěvu a nesplnil to? Snažil jsem se své sliby splnit, ale přece jen, pokud jsem na někoho či něco zapomněl, prosím, nestyďte se připomenout. Dva kontakty na mne zůstávají v platnosti: mobil 736 600 383 a mail ales.wrana@seznam.cz. – A nakonec chci říct, že se neloučíme zcela. S manželkou a dcerou dále bydlíme v Ostravě, a zůstáváme taky členy sboru. Srdečně Vás zdravíme. Buďte s Bohem.
(Při psaní těchto řádků si pobrukuji píseň:
Tohle ještě není cíl,
musíme jít ještě dýl,
tahle cesta nekončí,
začíná jen další díl…)

Aleš Wrana

Biblický úvodník – Zpravodaj 3/2014

HODNOTA EVANGELIA

Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval – vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem…

1. Korintským 15,1-4

Lidé neví, jaká je hodnota evangelia, posteskl si u nás ve svém kázání korejský farář Ji Yun Jang. Ale co nebo kdo určuje hodnotu křesťanské zvěsti?

Je evangelium laciná komodita? Text, který je na internetu zdarma dostupný všem, a jehož knižní vydání by mělo být pokud možno zadarmo nebo za cenu nákladů?

Dovolte mi malý výlet do ekonomických reálií. Jak se stanoví cena jakékoliv věci? Měla by se odvíjet o nákladů? V mnoha oblastech to tak je nebo si to aspoň myslíme. Výrobce, který například nabízí nejlevnější telefon na trhu, to má spočítané tak, aby zaplatil materiál, výrobu, distribuci a kdovíco ještě a přitom na tom vydělal nějaké to procento nad své náklady. Ve chvíli, kdy se z telefonu stane komodita jako rýže to dává smysl. Jenže ani cenu rýže neurčuje jenom to, kolik to zemědělce stálo. Když je malá úroda nebo když se zvedne poptávka, cena poroste. A naopak se může stát, že přes rostoucí náklady na pěstování jde cena dolů, protože je rýže moc a nikdo ji nechce. Takto funguje trh. Výhoda telefonu je, že nemusí být komoditou jako rýže – když vymyslíte telefon, který umí to, co jiné telefony ne a přesvědčíte lidi, že právě takový potřebují, pak si na něho můžete dát jakoukoliv cenovku chcete. V tu chvíli cenu neurčují náklady, ale hodnota, kterou mu jeho tvůrce/výrobce určí – a lidé na to přistoupí.

Zkusme si tyto základní cenotvorné principy vztáhnout na evangelium – ne však na samotný text, nýbrž to co je za ním. Podle svědectví Písma je základem evangelia Kristův kříž. Co Ježíše stálo projít cestou kříže? Byl opuštěn od přátel, když ho i jeho nejbližší žáci opustili. Byl ponížen římskými vojáky, kteří si z něj dělali legraci a plivali mu do obličeje. Byl zbaven důstojnosti, když ho vysvlékli do naha. Byl křivě obviněn a ještě v průběhu nespravedlivého procesu byl brutálně fyzicky týrán, když ho Pilát nechal zbičovat. Byl odsouzen k smrti tak, že ani jeho soudce nechtěl nést odpovědnost za svůj rozsudek. Nakonec byl vystaven veřejné hanbě, když musel nést popravčí kříž městem a na něm pak nahý viset, než v agonii zemřel – to všechno jsou fyzické a emocionální náklady. Proroci a apoštolové však přidávají, že Mesiáš nesl také náklad duchovní – vzal na sebe naše nepravosti. Naše hříchy a selhání, věci, na které nejsme pyšní, věci, které nechceme, aby nám někdo připomínal a na něž bychom nejraději zapomněli – to všechno měl Ježíš naloženo, když sám nesl kříž na místo smrti. Tím však součet nákladů nekončí.

Teologové zdůrazňují, že nejtěžším okamžikem Kristova kříže nebyly jeho fyzické nebo emocionální stránky a možná ani duchovní tma, do níž Ježíš vstoupil s našimi hříchy. Vrcholem byl okamžik opuštění Bohem – „Eloi, Eloi, lama sabachtami“? Není v naší moci to plně pochopit, jak může být Boží Syn Bohem opuštěn a co to pro něj znamenalo. Všechna teologická vyjádření buď zní člověku absurdně, nebo mu berou dech. Uprostřed příkoří se Ježíš modlí za jejich pachatele slovy „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ V jeho posledních slovech však cítíme, jak se však topí v bezedné hloubce opuštěnosti.

Se všemi vyjmenovanými i skrytými aspekty Kristovy oběti jsme však pořád na straně nákladů. Křesťanství si však dělá nárok na univerzální spásu, proti němuž někteří namítají, že Kristova oběť – jakkoliv ušlechtilá a cenná – je pouze partikulární události v prostoru (Jeruzalémě) a čase (1. století). Jakou může mít „platnost“ např. ve 21. století, v Ostravě? Dovolte mi tady použít cenotvornou analogii: Bůh nám nenabízí spásu za cenu nákladů. Tím, že Kristovu oběť přijal jako dostatečnou, přiřadil jí cenovku s ležatou osmičkou. Skrze Ježíšovu oběť, jejíž náklady nebyly malé, může nyní k Bohu přijít nekonečně hříšníků. Cena hodnotných věcí se nestanovuje na základě nákladů. A Kristova oběť, jež je středobodem dějin spásy, je v biblickém podání tu nejvyšší cenu. Apoštol Petr píše: „Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou.“

Paradoxem víry je, že takto cennou spásu dostáváme zadarmo. Pokusme se v nadcházejícím období přemýšlet nad tímto převzácným darem: Jakou má pro nás hodnotu a jak si tu vzácnost nenechat jenom pro sebe…

Michael W.