Archiv pro rubriku: Diakonie a dobročinnost

Diakonie ČCE Ostrava (se středisky v Ostravě a Příboře) nabízí sociální služby seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám v krizových situacích – ženám a maminkám s dětmi.
Dozorčí rada Střediska (DRS) je kontrolním a poradním orgánem Střediska, který volí sbory ČCE (Ostrava a Štramberk), s nimiž je uzavřena smlouva o spolupráci. DRS sleduje činnost Střediska, dbá na zachování účelu a křesťanského charakteru Střediska a podporuje spolupráci Střediska a partnerského sboru.
Členy DRS jsou (období: prosinec 2017 – 2021):
za sbor ČCE Ostrava: Jiří Groll (předseda), Jiří Friedrich (místopředseda), Libor Janča
za sbor ČCE Štramberk: František Hruška
za sbor BJB Ostrava: Daniel Erlich
za odbornou veřejnost v Ostravě: Michaela Sikorová
za odbornou veřejnost v Příboře: Jiří Myška
za zaměstnance střediska: Marcela Choronží
náhradník za sbor ČCE Ostrava: Marek Skotnica

Pravidelně (každé dva, tři roky) se ve sboru konal Den Diakonie (2011, 2013, 2016).
ostrava.diakonie.cz

Změna ve vedení střediska Diakonie ČCE Ostrava

diakonie.gif (289×130)K 31. říjnu 2018 podal rezignaci na místo ředitele Střediska Diakonie ČCE v Ostravě Ing. Josef Rzyman. Po mnoho let byl vedoucím střediska Diakonie ČCE v Ostravě a po sloučení tohoto střediska se střediskem v Příboře vedl i obě spojená střediska. Nastoupil do střediska Diakonie ČCE v Ostravě v nelehké době. Řešil stabilizaci vedení střediska po odchodu některých pracovníků, prošel se střediskem nelehké roky, kdy chyběly středisku finanční prostředky, přesto pomalu docházelo k rozšíření některých sociálních služeb poskytovaných střediskem. Je členem Církve bratrské a vždy se snažil o zajištění průmětu přístupu odborného s přístupem ovlivněným vírou ke klientům střediska. Za tuto práci dlužíme br. Josefu Rzymanovi vyjádření díků a vděčnosti.

Od 1. listopadu 2018 byla jmenována ústředím Diakonie ČCE Praha, po doporučení Dozorčí radou střediska, Ing. Barbora Zedníková ředitelkou Střediska Diakonie ČCE v Ostravě. Nové ředitelce přejeme mnoho zdaru v její funkci, ale také odvahu řešit problémy s vědomím, že náš Pán, pomáhá a vstupuje i dnes a zítra do řešení úkolů a problémů také Střediska Diakonie ČCE, pokud s touto pomocí počítáme a vyprošujeme si ji.

Jiří Groll

Zvoníci v Ostravě 19.6.2014

Ve čtvrtek 19.6.2014 jsme hostili v Ostravě soubory hrající na ruční zvonky. Hlavním hostem byla skupina The Southminster Ringers z USA, která už před dvěma lety koncertovala v našem kostele. Letos navštívili Hospic sv. Lukáše (Charita Ostrava), kde spolu se dvěma soubory Zvonky dobré zprávy (Ratiboř a Kateřinice) vystoupili pro klienty a pracovníky tohoto zařízení.

Zážitky z jejich evropského turné můžete sledovat zde: southminsterringers.org.

Diakonie ČCE – středisko v Ostravě

V souladu s posláním a cíli Diakonie nabízí tyto služby:

Den diakonie u příležitosti 20.výročí zahájení činnosti ostravského střediska

U příležitosti 20 let poskytování služeb střediska se uskutečnila v neděli 4. září 2011 v partnerském Farním sboru ČCE v Ostravě slavnostní bohoslužba pod vedením farářky Ewy Jelinek, která byla věnována diakonické službě. Bohoslužba byla pojata velmi hezkým a netradičním způsobem, vycházela z biblické historické paralely vzniku té zcela první diakonie v apoštolské době.

Na bohoslužbu navázala Zahradní slavnost na Domovince v Ostravě – Vítkovicích (Syllabova 20) spojená s exkurzí členů sboru do jednotlivých zařízení střediska a také Základní školy speciální Diakonie ČCE Ostrava.

Za hojné účasti členů sboru, dalších hostů i pracovníků a klientů střediska se na zahradě Domovinky při kávě a občerstvení zamýšleli nad historií, současností i budoucností ostravské diakonie Ing. Jiří Groll za FS ČCE Ostrava, ředitel střediska Ing. Josef Rzyman, farář sboru Ing. Aleš Wrana, první vedoucí střediska Jarmila Grollová, předseda bývalého představenstva střediska Ing. Petr Moravec a další.  Následovala velmi podnětná neformální diskuse k tématu za aktivní účasti členů sboru a pracovníků diakonie.

V rámci exkurzí členové sboru i hosté navštívili nejprve denní a týdenní stacionář Domovinky pro seniory a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč, kde je uvítali  a provedli vedoucí služeb Mgr. Kamila Švrčková a Mgr. Lenka Gurecká. Poté se zájemci o exkurzi přesunuli do Základní školy speciální Diakonie ČCE Ostrava na ulici U cementárny 23 v Ostravě – Vítkovicích, kde účastníky Dne diakonie provedla učitelka školy Bc. Ivana Mišunová.

Den diakonie byl ukončen návštěvou Azylového domu Debora pro ženy a matky s dětmi (Karpatská 40, Ostrava – Zábřeh) a výkladem vedoucí domu Bc. Anity Bočkové, DiS.

Společné výroční setkání za nádherného slunečného dne proběhlo v příjemné a vstřícné atmosféře ke  spokojenosti všech účastníků, kteří vyjádřili přesvědčení, že i nadále budou pokračovat ve vzájemné komunikaci, podpoře a spolupráci.

Ing. Josef Rzyman, ředitel střediska

Den Diakonie

V neděli 4. 9. 2011 si v našem sboru připomeneme 20 let od založení Ostravského střediska Diakonie ČCE. Po slavnostní bohoslužbě v kostele nás zaměstnanci Střediska srdečně zvou do svých prostor k občerstvení na zahradě a případné prohlídce jednotlivých zařízení. Pro zájemce je možno zajistit odvoz.

 

Pozemek pro Diakonii

Náš sbor je zřizovatelem ostravského střediska Diakonie – to znamená také to, že bychom na práci střediska měli myslet a dle svých možností mu pomáhat. – Jednou z oblastí práce střediska, ve které se mu daří, je práce se seniory – v rámci střediska už léta funguje denní a týdenní Domovinka, a s Diakonií se počítá i v „komunitních“ plánech o rozšiřování těchto služeb. Velice oceňuji, že vedení střediska má ambici tyto služby rozšířit třeba i do podoby nového Domova pro seniory. A dokonce by asi dovedlo sehnat dotace na takovou stavbu.
Jenže to prozatím stojí na tom, že středisko nemá vhodný pozemek. A na zakoupení pozemku nemá dost peněz vlastních ani nedostane dotaci. – Píšu tento příspěvek proto, že si představuji, že by se třeba našel někdo, kdo by takový vhodný pozemek byl ochoten Diakonii darovat nebo levně prodat. Vím, že to není jen tak, hodnotný pozemek chtít prodat levně nebo dokonce dát zadarmo. Přesto se však někdy setkávám – třeba – se stárnoucími lidmi, kteří nemají žádné dědice, a spíše si dělají starosti, komu jejich majetek připadne. A tohle by myslím byl hodně bohulibý účel.
aw

Vánoční besídka na Domovince

V pondělí 17. prosince 2007 se konala od 15 hod. vánoční besídka Domovinky pro seniory ostravského střediska Diakonie ČCE v Ostravě – Vítkovicích na Syllabově ulici č. 20. Akce se zúčastnili uživatelé služeb Domovinky, jejich rodinní příslušníci a pracovníci našeho střediska.
Besídku zahájil ředitel střediska Ing. Josef Rzyman. Vánoční příběh přítomným představil ostravský kazatel Církve bratrské Jan Drahokoupil. Hudební pásmo koled a vánočních písní zazpívaly i zahrály na flétny a další nástroje děti z hudebních kurzů Kulturního zřízení Gama.
Všichni v Domovince společně prožili pěkné chvíle v příjemné předvánoční atmosféře, kterou ještě umocňovala sváteční výzdoba, pohoštění a drobné dárečky, které uživatelé na závěr akce obdrželi.
Martin Bittner, manažer projektu

Něco málo z historie

V Čechách byl průkopníkem diakonie již v polovině minulého století krabčický farář Václav Šubert, který v roce 1864 zřídil první stacionář pro děti a v roce 1874 stál u zrodu první diakonické organizace u nás, jež byla nazvána Evangelická společnost pro dobročinnost křesťanskou (existovala pod názvem Českobratrská společnost pro dobročinnost křesťanskou až do roku 1951). Později vznikla řada diakonických spolků, které provozovaly sociální ústavy a poskytovaly sociální, výchovné a zdravotnické služby (zejména ve 20. a 30. létech tohoto století). Nejznámějšími spolky byly: Dobročinný spolek MARTA v Čáslavi, Letní tábor J. A. Komenského, Masarykův dobročinný spolek péče o sirotky, Obecně prospěšné českobratrské družstvo pro sociální ústavy v Myslibořicích, Společnost pro učitelské ústavy v Čáslavi, Spolek pro výchovu chlapců v Mladé Boleslavi.
Nejrozšířenější službou diakonie byly zpočátku sirotčince v Telecím (1881-1924), Krabčicích (1894-1952), Humpolci (1908-1926), Čáslavi (1915-1951), Vsetíně (1915-1946), Táboře (1920-1951), Myslibořicích (1925-1943), Mladé Boleslavi (1925-1944), Třebenicích (1943-1946), Habřině (1944-1948), Kostelci nad Černými Lesy (1932-1949) a Sobotíně (1946-1948). Později byly zřízeny domovy odpočinku ve stáří v Ledčicích (1905-1925), Myslibořicích (od r. 1925), Praze-Vinohradech (1932-1949), Doběticích (od 1946), Kostelci n. Č.L. (od 1949), Sobotíně (od 1949), Krabčicích (od 1954). Celý příspěvek

Aktuality ze Střediska Diakonie

Jak jsem již zmínil na výročním sborovém shromáždění, nový Řád diakonické práce od tohoto roku oddělil řídící a kontrolní funkci při správě středisek Diakonie ČCE. Řízení středisek nyní vykonávají správní rady středisek, podřízené správní radě Diakonie. Kontrolní a poradní funkci zastávají dozorčí rady (DR) středisek voleny odpovídajícími staršovstvy sborů a které jsou podřízeny též Dozorčí radě Diakonie. Tato změna přináší vyšší operativnost při řízení středisek – správní rady jsou obsazovány výhradně zaměstnanci středisek, tedy profesionály. Přímý vliv spolupracujících sborů ČCE na chod středisek je nyní naopak oslaben. Speciální škola, která má vlastní školskou radu, byla vyčleněna z působnosti DR.
Ve středu 19.9.2007 podala DR Střediska v Ostravě rezignaci z důvodů uplynutí volebního období členů. V bývalém představenstvu od letošního roku transformovaného do DR byli tito členové: Daniel Erlich (Sbor BJB), Mgr. Marcela Choronží (zaměstnanci), Ing. Petr Moravec, Renata Pešatová, Miluše Poskerová, Ing. Marek Skotnica (Sbor ČCE) Staršovstvo našeho sboru je zodpovědné za jmenování nové DR. Dle stávajícího statutu Střediska je V DR 7 členů, 4 členové spolupracujícího sboru ČCE, jeden zástupce baptistů, jeden ze zaměstnanců Střediska, jeden z řad odborné veřejnosti, který dosud nebyl vybrán.
V srpnu podal rezignaci ředitel celé Diakonie ČCE a předseda správní rady Diakonie ČCE Pavel Vychopeň. Dočasně byl řízením Diakonie pověřen Mgr. Pavel Kalus.
6.8.2007 byla kladně vyřízena žádost o registraci činností Střediska provozované dle Zákona o sociálních službách. Naše středisko patřilo k těm, u kterých bylo rozhodnutí uděleno dříve. Gratulujeme.
Správní část střediska se bude na konci roku stěhovat do místností v bývalém areálu nemocnice v Ostravě – Zábřehu. Nové prostory jsou téměř naproti Domovince a ZPDVOP na Syllabově ulici. Dům na Žofinské ulici se bude bourat v horizontu 3 let.
Jak Diakonie ČCE, tak Ostravské středisko a speciální škola mají své internetové stránky. Jsou zde uvedeny jak aktuality, tak kontakty a výběr základních dokumentů.
Diakonie ČCE:
http://www.diakoniecce.cz
Diakonie ČCE – Středisko v Ostravě:
http://www.diakoniecce-ostrava.wz.cz
Základní škola speciální Diakonie ČCE v Ostravě:
http://www.specialniskola.eu
Marek Skotnica

Děti si užívaly prázdnin

„Bylo léto a zrály maliny.“ Třinácti dětem ve věku od 4 do 15 let, pobývajícím toho času v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ostravského střediska Diakonie ČCE, se to opravdu splnilo.
V překrásném horském prostředí Moravskoslezských Beskyd na Tyře stojí chata, kde jsme dvakrát po 4 dnech v červenci mohli těmto dětem poskytnout vše, co krásné léto nabízí. Hned první večer po příjezdu jsme udělali táborák, opékali buřty a přitom zpívali, co kdo uměl. Dětem se nechtělo jít spát, ale ráno se časně budily dalším očekáváním nových zážitků.
„ Do lesa na borůvky a maliny! To bude dobrý koláč!“ A opravdu, bylo se nač těšit. Vysoké stromy, strmé stráně a všechno tak neznámé a krásné. Odpoledne na svačinku byl opravdu voňavý koláč s nasbíranými malinami a borůvkami. A po svačině hurá na túru na Javorový vrch. Zvládli to po hodině a půl i ti nejmenší. Za to je čekal nanukový kornout. Starší byli unešeni kouzelným rozhledem do širokého kraje v údolí. Po cestě zpět – to bylo otázek! Nechyběly ani takové ty „normální“, jako co bude dobrého k večeři a co dobrého uvaří paní vedoucí zítra k obědu. A vařila nám výtečně! Nešetřili jsme chválou – nic tak dobrého jsme ještě nejedli!
Co všechno ještě děti zažily? Noční stezku odvahy, kterou zdolali jen ti nejodvážnější. A ti méně odvážní jim tiše záviděli.
Lesní duchové hlídali své poklady – a neuhlídali!
Děti je po dlouhém a snaživém hledání objevily. Zážitků bylo opravdu mnoho a i cesta vlakem byla pro mnohé první. Umývat se venku, jít pozdě spát a ráno vidět z okna les a ve vodě žábu.
Byly to krásné prázdniny! Kéž by byly ještě! Děkujeme, Tyro!
Hana Pavelková, pečovatelka – ošetřovatelka

Ze života ostravského střediska Diakonie ČCE

Představenstvo střediska rozhodlo dne 23.11.2006 po důkladném zvážení další udržitelnosti projektu (možnosti získání finanční podpory z veřejných zdrojů v roce 2007, prognóza naplnění kapacity zařízení v roce 2007, aj.) o ukončení projektu Sociálně-terapeutických dílen Kolovrátek k 31.12. 2006. MPSV ČR zveřejnilo dne 28.12.2006 výsledky dotačního řízení v oblasti podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni. Projekty střediska Pečovatelská služba v rodinách, Domovinka pro seniory a Azylový dům Debora byly podpořeny účelovou dotací v souhrnné výši 2 590 000,- Kč.
Martin Bittner

Ostravské listopadání 2006

O víkendu 3.-5. listopadu 2006 hostil náš sbor každoroční minifestival křesťanské hudby Listopadání. Páteční večer byl (stejně jako tentokráte úplně celý víkend – ano, Roman se nám odstěhoval a organizaci nechal zcela na nás) pod taktovkou naší ostravské mládeže. Přes třicet celovíkendových účastníků z různých koutů seniorátu (a nejen z našeho) se tak sešlo na takové větší schůzce mládeže – zamysleli jsme se nad Biblí, zpívali jsme, modlili se, hráli hry. Po společném večeru i večeři jsme se v pátek i v sobotu rozešli do „gejmrůmu“ (povídat si, hrát společenské hry), čajovny (bavit se v tichém orientálním prostředí a přitom popíjet různé čajíčky a pojídat dobrůtky připravené ostravskými mládežnicemi), kdo chtěl, šel spát, nebo do nočních ulic. Ano, i takové místnosti jako „herní“ či čajovna v našich sborových prostorech jsou!
Nácvik písní na bohoslužby čekal účastníky „Listí“ v sobotu dopoledne. Vedli jej mládežníci z Oder. Po výtečném obědě, vytvořeném naší skvělou paní kostelnicí (díky!!!), nastal prostor pro hlavní bod programu – odpolední a večerní blok písničkářů a hudebních uskupení. Zahráli a zazpívali již tradiční účinkující – po svém tvořící a pějící Pomněnka, i při ozvučování bavící Mindenki, pozvání přijali skvělý Tensing z Orlové, jako vždy ohromující Adash Klezmer Ostrava, dvě procítěně rapující dívky Syntax, manželé Honza a Věra Tatanovi s jejich svědectvím, výborní Nad čarou. Celkem se na Listopadání přišlo či přijelo podívat kolem sta lidí. Sobotní večer jsme letos netradičně strávili na Stodolní ulici v klubu Templ na koncertech kapel The Sign a Goro.
Jako všechny víkendové akce, i Listopadání končilo nedělí, a sice bohoslužbami v kostele.
Chtěla bych poděkovat všem členům sboru, kteří nám přinesli něco na zub (a že těch výborných buchet a výtečných pomazánek nebylo málo!), či jinak přispěli k úspěšnému průběhu Listopadání. A těším se napřesrok, na další, už (patrně – kdo ví?) šestnáctý ročník našeho ostravského „Listí“.
Lenka Juřenová

Happening proti chudobě

Dne 17. 10. 2006 jsem měl možnost stručně prezentovat služby poskytované naším Denním centrem Oáza na Happeningu u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Akce byla pořádána Armádou spásy a Charitou Ostrava na Jiráskově náměstí v Moravské Ostravě (na Kuřím rynku) za účasti zástupců Města Ostravy, Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a dalších hostů.
Mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou se několikrát lehce boural a těžce znovu stavěl symbolický dům životní cesty každého z nás z lepenkových krabic. Všichni účastníci i procházející občané měli také možnost ochutnat pravou nefalšovanou „bezdomoveckou“ polévku. Mimochodem – byla výborná!
V rámci programu byly prezentovány azylové domy i další sociální služby a také výrobky uživatelů služeb. Program moderoval Aleš Juchelka a vystoupil zde také dívčí vokální soubor ADASH interpretující židovské písně.
Martin Bittner