Archiv rubriky: Mládež

Starší mládež (vysokoškoláci) – úterý, od 19:00 hod., ve farní kanceláři

Starší mládež – pozvánka

Od 19:00 (každý týden, v úterý) se v kanceláři schází skupinka starší či vysokoškolské mládeže – loni nás bývalo čtyři až osm, a taky by nás mohlo být více, kdyby si více mladých dovedlo udělat čas. Program bývá po obvyklém evangelickém způsobu postaven především na diskusi nad biblickým textem a na přátelení se.

Aleš Wrana, zdroj: Týden ve sboru, jak ho vidím já.

Mladší mládež – Žalm 31,10-25 parafráze

10 Bože, kde jsi, mám depku,
ani s brýlemi nic nevidím,
už to není co to bývalo.
11 Jsem ve stresu,
bez kafe nežiju.
12 Jsem postrach ulice.
13 Zapomněli na mě.
14 Facebook o mně všechno ví.
15 I tak ti věřím.
16 Pomoz mi ze srabu dnes i v dalších dnech.
17 Rožni nade mnou.
18 Neztrapňuj mě, ztrapni ostatní,
19 Ať už mlčí, když mám pravdu.
20 Ó, jak jsi dobrý!
21 Ó, jak nás chráníš,
22 Sláva tobě Bože, i v téhle díře.
23 Zprva jsem si řekl, že jsem looser, tys mi však helfl.
24 Mějme ho rádi, neboť hraje fair-play.
25 Buď jako Mel Gibson, když Boha čekáš!

Nedejte se svést

Hodně se dnes mluví o tom, že svět nebo přinejmenším Evropa je v obrovské krizi. A nám hrozí, že z toho budeme ustaraní, zdeptaní či dokonce zoufalí. Vždyť, nechci to zlehčovat, někteří lidé kolem mne žijí opravdu velmi bídně. – Ježíš mluví o mnohem větších neštěstích, která mají přijít na svět. Např. v textu Mt 24,4-13 se píše o válkách, o pronásledování křesťanů, „a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.“ A přesto řekne: i když toto všechno budete zažívat, „Nedejte se tím svést“, totiž z cesty víry, důvěry, spoléhání na Boha.
Mluvili jsme ve skupině starší mládeže, kde a jak najít sílu, abychom se svést nenechali. A tyto ohlasy jsme sesbírali:

  • Máme se my v církvi držet spolu, pohromadě.
  • Je dobré, když si každý vymezíme čas na přemýšlení o prioritách, o tom, co ztratit můžeme a co bychom ztratit neměli.
  • Můžeme vidět, že mnozí jiní lidé mají mnohem větší problémy než my.
  • Když druhým pomáháme řešit jejich problémy, pomáhá to i nám řešit problémy své; když totiž s druhými řešíme jejich problémy, získáváme tím odstup od svých a takto z odstupu je nahlížíme lépe.
  • A potom jsme mluvili o tom, jaká škoda je, že už před vypuknutím současné tzv. krize si naše sbory často stěžovaly, že mají málo peněz, a teď je tím pádem jejich situace komplikovaná dvojnásobně. Přesto bychom měli hledat způsoby, jak pomáhat nuzným, nesoustředit se jen na provoz církve.

Odtud nám pak může vzejít požehnání.

Ostravské listopadání 2008

Spadané listí na ulicích, chladný vítr v korunách stromů a cestička vyšpalaná od hlavního nádraží k třanovskému sálu v Ostravě. Co se to má jen dít?
Jak je tomu už zvykem, každoročně se v listopadu v Ostravě koná minifestival nejen křesťanských hudebníků nazvaný ostravské listopadání. Kdo zde tentokrát byl, nelitoval ani jediné minutky…
Páteční večer byl večerem k zamyšlení, večerem hravým, poznávacím a velmi pestrobarevným – původně měl vzniknout jeden jediný barevný list ze čtyř kusů papíru, ale nakonec jste mohli vidět Shreka, mnoho indiánů a maskující se „partizány“. Tím jsem chtěla říci, že se nekreslilo pouze na papíry, ale většina barev končila jako doplněk mnohých tváří (však nejen tváří).
Večer byl ve víru čajových dýchánků, lahodných sladkostí a štěbetavých úst. Z každého kouta čajovny se ozýval jiný zvuk, buď se dětičky popadaly za bříška nebo naslouchaly napínavým příběhům každodenního života druhých anebo mohly vyslechnout poučné příběhy. Byl to krásný večer strávený v příjemné atmosféře mezi milými lidmi…
Sobota byla dnem vystoupení různých hudebníků, kteří se nebáli předvést svůj um v záři reflektorů před plným sálem nedočkavých posluchačů. Ale než se tak stalo, dopoledne bylo zahaleno do záhad ostravského kulturního života. Skupiny „bojovníků“ se „zuby nehty“ draly ven do ulic, aby našly vše, co se týkalo hudby, když se však setkaly dvě skupiny na jednom místě – to teprve začal ten pravý boj… Přeci kdo si hraje – nezlobí.
A večer? Klub Templ na Stodolní, kdo nebyl? Litoval a lituje dodnes, protože o hodně a když říkám o hodně, myslím tím opravdu o HODNĚ, přišel. Pódium ten večer patřilo jen jedné jediné a to nenahraditelné skupině. O jaké to mluvím? Cožpak jste to ještě nepoznali? Pro nezasvěcené to byla skupina: BOUDA PSOVA! Byl to nezapomenutelný večer, roztančený parket a kapela si v tu chvíli byli tak blízko. Byla to tak výjimečná atmosféra, tak výjimečný večer… který končil se šálkem horkého čaje v sevřených rukou.
Neděle byla dnem bohoslužeb, pod taktovkou mládeže a Vlastíka, byla také dnem odjezdu a loučení… Můžeme se jen těšit na další skvělé akce, kouzelné momenty a usměvavé tváře…
Magda, (převzato z internetových stránek moravskoslezské mládeže)

Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2008

Pátek 3.10.2008

Ostravská mládež vyráží na sjezd s názvem „ Fwd:Re:GENERACE“, který se koná v Prostějově. Hned po příjezdu jsme šli směrem SPOLEČENSKÝ DŮM. Tam jsme si uschovali batohy a vrhli jsme se na dráhu pozdravů.
Jako každý rok jsme měli možnost si koupit sjezdová trička.
Ve 20:00 proběhlo zahájení sjezdu, po kterém jsme shlédli Bitvu u Lipan.

Sobota 4.10.2008

Během dne jsme mohli jít sportovat, poslouchat přednášky či shlédnout film „Návrat do Červeného města“ (podle mě byl lepší než nějaký film v neděli na ČT1). Dále jsme mohli jít na divadelní představení, různé dílny, ale i meditace, které vedl náš farář Aleš Wrana.Večer jsme si poslechli koncert kapely TIMUDEJ. Den byl zakončen pobožností Romana Mazura.

Neděle 5.10.2008

Po snídani jsme slavili bohoslužby s Večeří Páně. Vedli je Hanka Chroustová a Martin Fér s orchestrem Ladislava Moravetze. Po bohoslužbách jsme se rozloučili s přáteli a vydali jsme se směr Ostrava s nadšením a natěšením na další mládežnické akce.

Michal Sabó

Letní seniorátní týden 2008

Letos již podruhé jsme prožili LST na Ptenském Dvorku. Byl to týden plný her, přednášek, koncertů, krásných chvilek s kamarády, ale i menších, či větších úrazů. Jako každoročně pro nás byly připraveny úžasné a hravé dopolední dílny, ale také odpolední olympiády a soupeření v sumu, šipkách, či ping pongu. Odpoledne byly většinou dva programy, zakončené ztišením, nebo skupinkami.
Počasí bylo po většinu času slunečné a usměvavé .Poprvé nás také přivítal venkovní bazén. Kuchyň pod vedením Lídy a se skvělými, „číšníky“ Hanyskem, Michálkem a Petříkem neměla konkurenci.
Myslím, že letošní LST se jako každoročně vydařilo a že si každý z nás odvezl mnoho duchovní síly, krásných zážitků a nových zkušeností. Celé LST bylo doslova prozářené Naším Pánem
Martina Wranová