Archiv rubriky: Kronika sboru(ů)

Farní sbor ČCE v Ostravě byl založen v roce 1920.
Farní sbor ČCE v Ostravě-Vítkovicích se v 1952 roce osamostatnil, ale v 1999 se zase spojil se sborem Ostrava.

Fara a kostel ve filmech

Níže najdete seznam filmů a seriálů, ve kterých naše sborové prostory „hraji“. Seznam určitě není úplný. Filmy/seriály jsou dostupné na internetu (viz odkazy).

Historické ohlédnutí – slavnost posvěcení kostela

Přesně před 115 lety, dne 1.11.1907 se konala slavnost posvěcení. Počasí bylo velmi krásné. Toho dne o půl osmé hodině ráno zahrála vítkovická závodní hudba tři chorály z věže nového chrámu. O 8. hodině ráno byly vykonány poslední bohoslužby ve starém kostele na Vítkovické ulici, při nichž kázal farář Dr. Jan Pindor z Těšína. Při těchto bohoslužbách se zpívalo naposled z českého kancionálu Jiřího Třanovského, poněvadž sborové shromáždění předtím odhlasovalo, že se v novém chrámu bude zpívati při polských bohoslužbách z polského kancionálu Jiřího Heczky. O 11. hodině vyšel od fary průvod do nového kostela. V čele kráčelo 23 duchovních, za nimi ostravské presbyterstvo a význační hosté a pak tisíce evangelíků z Ostravy a okolí. Pokračování textu Historické ohlédnutí – slavnost posvěcení kostela

Historické ohlédnutí – slavnost položení základního kamene 22.10.1905

Přesně před 115 lety, dne 22.10.1905 se konala slavnost položení základního kamene nového ostravského evangelického kostela. Nepříjemné podzimní počasí, déšť smíšený se sněhem, neodradilo evangelický lid zúčastnit se této slavnosti. Sešlo se na 7000 evangelíků.
Na staveništi, v místě, kde je dnes oltář, byl postaven provizorní oltářík. Průvod vyšel od fary. Nejprve šlo duchovenstvo, v čele se seniorem Ondřejem Krzywoniem ze Skočova, po nich cizí hosté, presbyterstvo a ostatní. Slavnost začala o 12. hodině zpěvem písně: „Chvála buď na výsosti“, načež proslovil německé kázání na text: 1S 7,12 farář Martin Modl z Bílska. Po písni „Hrad přepevný“ pronesl farář Jiří Rusnok slavnostní řeč polsky. Základní kámen posvětil slovem Božím a modlitbou senior Krzywoň a zároveň vyřídil pozdrav a blahopřání nemocného superintendenta Dr. Haaseho.
Pamětní listinu, k zazdění určenou, napsal a při slavnosti přečetl učitel náboženství Pavel Heczko. Po obvyklých poklepech a proslovech zazpívána píseň „Nuž Bohu děkujme“, načež senior udělil všem požehnání.

Informace: Piętak, M., Wrana, A. Evangelický kostel v Ostravě. Sborník u příležitosti 100. výročí položení základního kamene, Farní sbory Českobratrské církve evangelické a Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě, Ostrava, 2005.

Fotografická výstava k 100. výročí sboru – online!

Narozeninové oslavy našeho sboru se letos nekonají, ale v kostele už od jara je k shlédnutí tematická (nejen) fotografická výstava. Nyní si ji můžete prohlédnout i z domova a to na této adrese: https://photos.app.goo.gl/TWuuHXmEP6y37N339. Nezapomeňte si obrázky pořádně přiblížit ?.

Autorem výstavy je náš bývaly kurátor, br. Karel Fon a spolu s ním také manželé Fižovi (fotografie) a Jana Grollová (texty). Děkujeme!

edit 17.11.2020: fotky byly po opravě aktualizovány.

Historické ohlédnutí – architektonická soutěž na Evangelický kostel v Ostravě říjen 1904

Před 115 lety, v říjnu 1904 byly vyhlášené výsledky architektonické soutěže na Evangelický kostel v Ostravě. O účast v soutěži byl velký zájem a sešlo se sto návrhů nového svatostánku, které byly v listopadu 1904 vystaveny na ostravské evangelické faře.
Komise takto ocenila projekty:
1. „Pevný hrad“ – Hans Glazer,
2. „Ev. Matouš“ – Karel Troll, Ludwig Faigl,
3. „Krakonoš“ – Gustav Muncberger, Karel Fischl.
Nakonec byl vybrán projekt vídeňských architektů Karla Trolla a Ludvíka Faigla, komisí oceněný druhou cenou.

Zdroj: Piętak, M., Wrana, A. Evangelický kostel v Ostravě. Sborník u příležitosti 100. výročí položení základního kamene, Farní sbory Českobratrské církve evangelické a Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě, Ostrava, 2005.

Farní sbor ČCE v Ostravě – kronika sboru

Evangelický Kristův kostel

datum založení sboru: 31.3.1920

Zvýraznění jsou první faráři:

1915 – Základem sboru v Ostravě byla kazatelská stanice evangelické reformované církve ustavená r. 1915.

1920 – Samostatný sbor byl zřízen 31.3.1920 a prvním farářem byl zvolen František Polák, který tu pracoval již od r. 1919. Bohoslužby se konaly v evangelickém chrámě německé církve a. v. Bylo ustaveno družstvo k postavení sborového domu za odborného vedení ing. Jaroslava Volence. Byla zřízena kazatelská stanice v Šenově a v Orlové. První řádná schůze zvoleného staršovstva se konala 15.9.1920. Objevil se problém dělení církevního majetku s německo-polským sborem v Ostravě. Br. f. Polák dostal povolení od sboru k návštěvě Švýcarska, aby tam mohl „propagačně působiti a případně nám finančně prospěti. Tato dovolená se všemi hlasy povoluje a usnáší se, aby náklady této cesty byly z dalších sborových sbírek uhrazeny…“

Pokračování textu Farní sbor ČCE v Ostravě – kronika sboru

Farní sbor ČCE v Ostravě-Vítkovicích (1952-1999) – kronika sboru

rok založení: 1949, osamostatnění sboru: 1952, od 1.4.1999 spojen se sborem Ostrava

Sbor vznikl na podzim 1949 z kazatelské stanice, jež patřila ke sboru v Ostravě I. K jeho území náleželo několik ostravských předměstí (Vítkovice, Zábřeh, Hrabůvka, Hrabová, velké sídliště „Jižní město“), jakož i 11 obcí z okresu frýdeckého a novojičínského, v nichž však žili evangelíci jen zcela ojediněle.

Kazatelská stanice v Ostravě-Vítkovicích:

  • František Polák (ostravský farář)
  • Jaroslav Kantorek (ostravský farář)
  • Miroslav Heryán (1942-1945) – diakon s určením pro kazatelskou stanici
  • Čeněk Holeček (1943-1946) – diakon, vikář s určením pro kazatelskou stanici
  • Vlastimil Sláma (1947-1948) – vikář s určením pro kazatelskou stanici
  • Vladimír Harych (1948) – vikář s určením pro kazatelskou stanici
  • Karel Hodaň (1948-1950) – kazatel, vikář s určením pro kazatelskou stanici
  • Jiří Lejdar (1950-1952) – vikář s určením pro kazatelskou stanici

1920 – František Polák (farář sboru Ostrava I v letech 1920-1924) zavedl ve Vítkovcích pravidelně dvakrát měsíčně služby Boží a mimo to konal občasné biblické hodiny i jiná shromáždění.

Pokračování textu Farní sbor ČCE v Ostravě-Vítkovicích (1952-1999) – kronika sboru