Archiv rubriky: Faráři sboru

farářka Ewa Jelinek

 • 23.9.1984 – narození (Zelów, Polsko)
 • 2.10.2011 – ordinace
 • 1.10.2010-30.9.2011 – vikářka Ostrava
 • od 1.10.2011 – farářka Ostrava (zvolena na desetileté období do 30.9.2021)
  • 5.9.2018-31.8.2019 – mateřská a rodičovská dovolená

Statutární zástupce sboru (spolu s kurátorem)
Místopředsedkyně staršovstva
Administrátorka sborových stránek

Členka celocírkevního Poradního odboru ekumenického (2016-)
Členka Celocírkevního odboru mládeže ČCE (2013-2017)

Adresa: Husovo nám. 1188/4, 702 00 Ostrava
Tel: +420 776 793 093 (CMS)
Email: ewa.jelinek@evangnet.cz
Kazatelský blog: ewajelinek.blogspot.cz

farář Roman Mazur

 • 11.8.1974 – narození v Českém Těšíně
 • 12.10.1997 – ordinace
 • 3.4.1996-31.3.1999 – jáhen v Ostravě-Vítkovicích
 • 1.4.1999-2004 – jáhen v Ostravě
 • 2004-2006 – farář v Ostravě
 • od 2006 – farář v Praze-Libni
 • od 2009 – senior Pražského seniorátu

farář Lubomír Hána

Lubomír Hána v roce 2012
Lubomír Hána v roce 2012

 • 16.9.1922 – narození  (Střílky u Kroměříže)
 • 2.5.1951 – ordinace
 • 1951-1952 – vikář ve Vsetíně hor. sboru
 • 1952-1953 – vikář ve Leskovci
 • 1954 – vikář ve Zlíně
 • 1954-1965 – farář ve Zlíně
 • 1965-1986 – farář ve Veselí
 • 1986 – v.v.
 • 1987-2015 – v důchodu v Ostravě (výpomocný kazatel v Ostravě, v Ostravě-Vítkovicích, varhaník do roku 2013)
 • 11.1.2016 – úmrtí

farář Petr Firbas

Petr Firbas v roce 1986

 • 27.3.1955 – narození v Jablonci n. N.
 • 30.10.1983 – ordinace
 • 1.9.1983-31.8.1992 – vikář v Ostravě-Vítkovicích
 • 1992-1995 – zást. ředitele Biblická misijní škola Hradec Král.
 • 1995 – ředitel Vyšší odbor. škola bibl. Hradec Král.
 • 1996-2006 – farář v Novým Bydžově
 • 2006-2018 – farář v Praze-Horní Počernice
 • v.v.

farář Josef Hromádka

Josef Hromádka v roce 2013, Ben Skála

 • 25.9.1936 – narození v Hodslavicích
 • 24.5.1959 – ordinace
 • 15.3.1959-30.6.1962 – vikář v Ostravě
 • 1962-1964 – vikář v Šternberku
 • 1964-1979 – farář v Šternberku
 • 1979-1987 – farář v Olomouci
 • 1978-1981 – senior Moravskoslezský
 • 1981-1987 – náměstek synodního seniora
 • 1987-1990 – synodní senior
 • (1990 – místopředseda vlády)
 • 1991 – celocírkevní kazatel
 • 1991-2006 – farář ve Frýdku-Místku
 • v.v.

farář Jan Košťál

 • kostal13.3.1908 – narození v Hradci Král.
 • 1931-1936 – diakon ve Svaté Heleně v Rumunsku
 • 27.11.1938 – ordinace
 • 1936-1945 – diakon v Zábřehu
 • 1945-1946 – diakon v Šumperku
 • 1946-1952 – vikář v Šenově
 • 1.7.1952-30.9.1957 – vikář v Ostravě
 • 1957-1971 – farář v Novém Městě pod Smrkem
 • 1971 – v.v.
 • 1972 – vikář v Přerově
 • 1973-1984 – vikář v Novém Městě pod Smrkem
 • 1985 – v.v.
 • 14.3.1989 – úmrtí

Pokračování textu farář Jan Košťál

farář Jiří Lejdar

Jiří Lejdar v roce 1957

 • 30.5.1926 – narození ve Vrchlabí
 • 30.10.1983 – ordinace
 • 13.3.1950-13.9.1950 – vikář v Ostravě
 • 14.9.1950-4.10.1952 – vikář v Ostravě s určením pro kazatelskou stanici ve Vítkovicích
 • 5.10.1952-31.8.1968 – farář v Ostravě-Vítkovicích (30.11.1952-22.10.1954 voj. služ.)
 • 1968-1992 – farář v Praze Strašnicích
 • 1990-1992 – senior Pražský
 • 9.3.1992 – umrtí