Archiv rubriky: Čas přímluv

Středa – 20:00-21:00
Je to možnost pravidelných přímluvných modliteb ve stejnou dobu, abychom se setkávali v modlitbě v jednu chvíli, když se nemůžeme setkat zároveň i v prostoru. Společná témata můžete čerpat právě odtud.

Modlitební okénko | říjen 2014

prayer

✤ Děkujme Pánu za milost a laskavost projevující nám každý den. Děkujme mu za to, že mu záleží na každém člověku, že každý může činit pokání a navrátit se k němu.

✤ Prosme za zdárný průběh sborových i církevních akcí v nadcházejícím měsíci. Prosme, ať Pán žehná aktivitám pro děti a mládež, ať se rozvine setkání maminek s dětmi a náš sbor se otevírá pro hledající. Ať všechny sborové a církevní aktivity přinášejí užitek pro Boží království. Modleme se také za Boží moudrost při rozhodování na všech úrovních správy církve od presbyterů až po synodály.

Pokračování textu Modlitební okénko | říjen 2014

Modlitební okénko | září 2014

prayer

✤ Děkujme Pánu za milostivou ochranu o prázdninách a o dovolených, za možnost odpočinku od všedních starostí a načerpání nových sil. Prosme za novou sílu a chuť ke službě pro jeho království, za poznávání a činění Boží vůle.

✤ Chvalme Pána za všechny akce kterým žehnal o prázdninách, za zasetí zrnek víry a povzbuzení, prosme jej ať dokážeme účinně rozvíjet jeho dílo i v nadcházejících dnech.

✤ Nezapomínejme na potřebné. Vyprošujme pro ně pomoc a požehnání, pro nezaměstnané práci pro nemocné uzdravení, pro trpící úlevu. Modleme se za milost pro ostravské středisko Diakonie.

Pokračování textu Modlitební okénko | září 2014

Prázdninové modlitební okénko 2014

prayer✤ Děkujme v modlitbách i ve službě Pánu za naději, spásu, péči a sílu kterou nás obdařuje každého dne.
✤ Prosme za děti a studenty o prázdninách, ať je Pán střeží a ochraňuje od všeho zlého. Přejme požehnání evangelizačním a křesťanským akcím a táborům vedoucím k poznávání a oslavení Pána mezi dětmi, mládeží i dospělými. Nezapomínejme na sborový tábor ve Stříteži nad Bečvou.
✤ Modleme se za prožití dovolených dle Boží vůle, aby osvobození od každodenních starostí přinášelo opravdové spočinutí v Boží lásce a blízkosti. Nezapomínejme na prosby o ochranu při cestování, na silnicích i před lupiči každého druhu.  Pokračování textu Prázdninové modlitební okénko 2014