Archiv pro rubriku: Bohoslužby

Bohoslužby se konají pravidelně v neděli:
8:30 – v letním období (od Velikonoc do října) v kostele
9:30 – v zimním období (od listopadu do Velikonoc) v Třanovského sále (s výjimkou Vánoc)

Po bohoslužbách se konají rozhovory u kafe a čaje (Třanovského sál).
Po rodinných bohoslužbách (zpravidla první neděle v měsíci) se koná sborový program (beseda, oběd).

Neděle s f. Danem Hellerem | 19.5.2019

Neděli 19. května jsme prožili spolu s Danielem Hellerem, farářem FS ČCE ve Valašském Meziříčí.

Host nám sloužil nejdřív vedenim bohoslužeb a slovem Božím v kostele.

Dan Heller je také členem Poradního odboru liturgického. A hlavně díky jeho liturgickým znalostem jsme ho hostili. Ve sboru jsme totiž otevřeli diskuzi o tom, jak často chceme slavit večeři Páně. Dosavadní praxe je taková, že večeři Páně máme každou druhou neděli v měsíci a navíc každou adventní (s výjimkou vánoční hry) a postní neděli.

V sále Třanovského jsme poslouchali velmi zajímavou přednášku o „Večeři Páně“ a zajišťovaly se naše názory na konkrétní důrazy večeře Páně (viz papír na dveřích do kuchyně).


V rozhovorech o večeři Páně budeme ve sboru pokračovat.

Bohoslužby 26.3.2017

Ostravský sbor ČCE byl přizván k seniorátním bohoslužbam SCEAV k výročí Reformace. Konat se budou tuto neděli 26.3.2017 v 10:00 v kostele (bohoslužby v 9:30 nebudou). Kázat bude Rev. Jaroslav Kratka, během bohoslužeb vystoupí Smíšený pěvecký sbor FS SCEAV v Karviné a Korejská skupina.

Po skončení bohoslužeb jsou všichni zváni na občerstvení do Třanovského sálu, kde bude připraven další program.