Archiv rubriky: Archiv

Dny proti chudobě 12-18.10.2015

003487.jpg (914×960)Armáda spásy a Charita Ostrava s podporou města pořádají 10. dny proti chudobě.

Náš sbor se k ním už tradičně připojuje sbírkou trvanlivých potravin: ve dnech 12-18. října ve farní kanceláři v době úředních hodin a navíc v neděli po bohoslužbách.

Přispět mohou lidé potravinovým darem před uplynutím lhůty trvanlivosti, v původním obalu a s původní etiketou. Nejvíce žádanými jsou cukr, konzervy, paštiky, těstoviny, luštěniny, polévky, rýže, olej, cukrovinky, džemy apod.

Potraviny poslouží lidem v azylových zařízeních, lidem bez přístřeší, lidem se zdravotními nebo sociálními hendikepy či lidem v nouzi.

Vyhlášení dobrovolné sbírky na pomoc Ukrajině

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlásila dobrovolnou sbírku na pomoc Ukrajině. V průvodním dopise oslovili farní sbory Českobratrské církve evangelické, ale i širokou veřejnost synodní kurátorka Lia Valková a synodní senior Joel Ruml:

 „Milé sestry a milí bratři,

dovolte nám, abychom Vás informovali o situaci na Ukrajině a upozornili na aktuální potřeby obyvatel Kyjeva a západní Ukrajiny.

Nyní se Kyjev vzpamatovává z nejkrvavějších dnů své novodobé historie. Vývoj situace je nejistý, ač se na zprostředkování dialogu mezi znesvářenými stranami podílejí zástupci evropských zemí a parlament zrušil některé kontroverzní zákony. Vyřešení hluboké a nebezpečné politické krize v zemi bude trvat dlouhou dobu.

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci (SHRP) je v kontaktu s luterským sborem Svaté Kateřiny, který sídlí v centru Kyjeva. Tento sbor aktivně pomáhá zraněným lidem z Majdanu, poskytuje ošetření, jídlo, pokrývky. Velmi by uvítali pomoc z naší strany, zejména finanční prostředky na přímou pomoc zraněným a potřebným a také na podporu rodin, jejichž členové zahynuli během střetů nebo byli zraněni. Sbor bude podporovat potřebné rodiny individuálně a adresně.

Synodní rada ČCE vyčlenila z fondu sociální a charitativní pomoci 200 000,- Kč na okamžitou pomoc Ukrajině a vyhlašuje dobrovolnou sbírku. Výtěžek sbírky bude použit na doplnění tohoto fondu, prostředky převyšující zmíněnou částku budou taktéž odeslány luterskému sboru Svaté Kateřiny v Kyjevě. Administraci výtěžku této sbírky svěřujeme Diakonii ČCE – SHRP, které bude spolupracovat s kyjevským luterským sborem Svaté Kateřiny. SHRP se zavazuje informovat synodní radu i sbory o efektivním vynaložení shromážděných darů.

Doba trvání sbírky je do 20. března 2014.
Číslo účtu, kam sbírku zasílat, je: 478496703/0300
Variabilní symbol: 911707 (k var. symbolu je možné přidat čtyřmístné evid. číslo farního sboru)

Milé sestry a milí bratři, touto sbírkou vyjadřujeme svou solidaritu s lidmi, kteří zápasí o demokracii a svobodu, a ve svém úsilí potřebují podporu.“

Lia Valková, synodní kurátorka
Joel Ruml, synodní senior

Nové číslo bankovního účtu

Z důvodu finanční úspory (vedení účtu, poplatky za příchozí i odchozí platby) jsme změnili banku. Nové číslo sborového účtu u Fio banky je:

2300365561 / 2010

Členy sboru a dárce prosíme: v případě, že platíte salár převodem na účet, zaznamenejte tuto změnu a upravte případně své trvalé příkazy. Staré číslo účtu u České spořitelný bude ještě několik měsíců funkční.

K platbě trvalým příkazem bychom Vás rádi povzbudili. Pravidelný příjem během celého roku zjednodušuje hospodaření sboru (můžeme lépe předvídat výši sborových příjmů a tak i lépe plánovat).