Biblický úvodník – Zpravodaj 9/2014

1409VÍRA JE DAR?

Prázdniny jsou pryč a máme tu opět září, začátek podzimu a návrat žáků a také studentů zpět do školních lavic. Pro rodiče to obnáší shánění a nákupy. Každé dítě totiž přinese ze školy dlouhý seznam a dostane dar v podobě různých pomůcek, aktovky, nebo studijních skript atd.

Věřící člověk také dostává od Boha pomůcku pro svůj život a tou je dar víry. O víře lze svědčit, lze ji vyučovat, usilovat o její předání potomkům nebo druhým lidem učením, usvědčováním, svědectvím a u dětí také dětským křtem, ale sami víme, že to všechno nemusí stačit. Víra je dar. Jenom Bůh může člověku víru dát. Věřit není samozřejmé, ale je to požehnání. Věříme Božímu slovu, tím v Boží existenci, pomoc, vedení, odpuštění a milost. Máme pak odkud čerpat naději a sílu ve zkouškách, které nám život připraví, do nichž se často uvádíme i my sami nerozvážnými činy a špatnými volbami.

Člověk bez víry je třtina zmítaná bouří života, doufající ve štěstí a vydaná všanc náhodám a často beznaději. Věřící vždy ví, že tam, kde přišla zkouška, z níž je zoufalý a nenalézá řešení, je tu ještě Bůh a naděje v jeho milosti a pomoci. Smí doufat, že se zkouškou mu bude dáno i východisko a s ním síla obstát (1 K 10,13).

I když sama věřím, vím, jak je nesnadné víru předat . Přesvědčování, čtení ani svědectví a ani chození do kostela nestačí. Je zapotřebí změny v srdci, které se bez Božího požehnání a bez pomoci Božího ducha samo neobrodí! Člověk musí prožít to znovuzrození z Ducha ve svém srdci a své duši a držet se té změny a pracovat na sobě celý zbytek svého života. Musíme se tedy snažit využít své možnosti a schopnosti. Být dobrými Božími svědky a vychovávat tak i své děti. Usilujme se, ale jestli se to podaří, je to dar. My se usilujeme, ale
o výsledku rozhodne Bůh dle svého záměru nebo požehnání.

Pane, učiň nás svými nástroji v tomto poslání, podle našich schopností a Tvé svaté vůle. Dovol nám, abychom svou svěřenou hřivnu dobře zúročili.

Šárka Rajdusová