Biblický úvodník – Zpravodaj 7-8/2013

Zpravodaj 7-8/2013

Matouš 6,34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

Dnešní životní styl je, zdá se mi, hodně náročný. Je to zajímavé: žijeme si blahobytněji než doby před námi, a přesto sociologové řeknou, že pro zajištění živobytí spotřebujeme více času a energie než dřívější generace. Více se honíme, abychom obstáli ve společnosti.A tady není divu, že by mnozí chtěli z takového kolotoče vystoupit. A zdálo by se, že Ježíš nás k tomu i navádí: „Nedělejte si starosti o zítřek.“ Žijte dneškem. – Povím vám nejprve dvě ilustrace o těch, kteří jakoby to dovedli. Potom se však budeme muset na to Ježíšovo slovo podívat ještě jednou a důkladněji. – Nejprve mě napadli Romové. Ptal jsem se jedné ženy, která jejich situaci zná, jak si dneska žijí, poté, co postupně přicházejí o velkou část sociálních dávek, na které byli zvyklí. A dověděl jsem se, že mnohé romské rodiny opravdu nemají co jíst, žijí ze dne na den. Ale dovedou to. Jsou co nejvíce spolu, vysedávají rádi venku a moc se nestarají. – Jiný příklad: marihuana. Když si ji člověk zakouří, je v pohodě. To, za čím by se jinak honil, mu najednou připadá jako nedůležité. Nechápe, proč by se měl dále plahočit v kole společenského systému. Nechá školy nebo fláká práci, ale je v klidu. Moc se nad tím nestará.

Ty příklady, které tady uvádím, samozřejmě nejdříve trochu naštvou. Copak takhle se to dá dělat? Ale nechme se jimi vyprovokovat aspoň k tomu, abychom se i my sami snažili vyhlédnout ze svých rutin, z toho, co považujeme za nezbytné a neměnné.

Přijměme ty příklady jako návodné, byť jen z první půlky: že to je možné, z koloběhu dnů a všedních starostí vystoupit. K tomu si však doplňme, že Ježíš ve svých slovech nemluví o ztrátě motivace, o tom, že nám má být všechno jedno. Neodkazuje nás do bezčasí, do nirvány. Když budeme řádně písmáčtí, tak se při slovech: Nedělejte si tedy starost o zítřek, musíme zajímat o to, proč je tak ono slovíčko „tedy“. A zjistíme, že ono nás odkazuje k tomu, co Ježíš řekl ve slovech předcházejících:  Hledejte především Boží království a spravedlnost. Podle Ježíše jen toto nám může dát pravou svobodu, abychom se neplahočili v kolech pozemských systémů a režimů. Když se budeme starat přede vším o Boží království a jeho spravedlnost, nemusíme se potom starat o zítřek po našem způsobu a podle našich zvyků.

aw