Biblický úvodník – Zpravodaj 4/2013

Zpravodaj 4/2013

Matouš 9,35-38: Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“

„Nejen pátek nešťastný je den,
proto zůstaň doma nechoď ven,
zůstaň doma, zůstaň v bezpečí.“

To jsou slova známé písně ze zpěvníku Svítá, která má ve svém názvu slovo pokušení. Pokušení zůstat doma, v bezpečí. Když půjdeme ven, mohl by se nám naskytnout hrůzný pohled. Na lidi, kteří se trápí, kteří jsou nemocní a potřebují pomoc, kteří potřebují potěšit a slyšet evangelium. My ale často nevíme jak a komu pomoci. Není tedy jednodušší zůstat doma a těchto situací, které jsou pro nás často těžké, se vyvarovat? Vyhnout se otázkám, jestli tento člověk opravdu potřebuje naše služby nebo nás chce jen využít, a následnému vyčítání, že jsme naše úsilí mohli vynaložit k pomoci lidem, kteří ji opravdu potřebují. Jak to ale máme poznat? Když zůstaneme doma, nemusíme tohle řešit. Pán Ježíš ale chodil mezi lidi, přinášel jim radostnou zprávu, uzdravoval jejich nemoci. A chce to i po nás. Posílá nás ven do krutého světa jako ovce mezi vlky, abychom byli jeho světlem. Tak ho tedy prosme o odvahu. Pane žně, povolej, prosím, své dělníky. Dej jim odvahu a moudrost rozeznat kde a jak sklízet Tvoji úrodu.
Michael Skotnica