Biblický úvodník

Zpravodaj 12/2012

L 2,10-13a: Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů…

Jak rozmanitý je ten dnešní „lid“. A ta zvěst ani v křesťanské Evropě už není ke slyšení jen jedna. Jsou tu s námi i mnozí, kteří hledí spíše směrem, kam odešli mudrci, kteří se přišli malému Ježíši poklonit, totiž k Východu. V naší zemi dnes můžete potkat buddhisty, taoisty, „kršňáky“ a další. Je mnoho těch, kdo řeknou, že jsou pro ně přitažlivější východní nauky než křesťanství. Ti lidé objevili cosi nového, co je oslovuje, něco nezvyklého, cizího. – Jen se nedoporučuje, aby se takoví lidé skutečně na Východ vydali a poznávali ta náboženství v jejich žité podobě. Batůžkáři jsou pak většinou zklamáni. I východní náboženství jsou totiž dnes komercionalizovaná, to když se předvádějí západním turistům, a jejich vyznavači si pro svůj život míchají směs víry a pověrčivosti, nebo jsou ke svým náboženským kořenům lhostejní.Ale možná jinak se můžeme na Východě poučit i my. Také když se podíváte na asijské (ale také na africké, indiánské…) křesťanské umění, dýchne na vás cosi osvěžujícího, nového. Jako bychom skrze cizí pohled znovu nahlíželi svou vlastní podstatu. Dovedeme ocenit, kde je v obrazech klid a pokoj (na zadní stranu Zpravodaje dávám japonskou madonu s dítětem), dovedeme rozpoznat, když se zobrazené postavy opravdu radují, když jsou překvapeny či osloveny Božím děním. – Taková inspirace je asi i ve starém dobrém evropském umění, to už nám však ve svých schématech a pojetí zevšednělo. I ty nejlepší výtvory evropského umění už se jeví jako jakési barvotisky, geniální obrazy se přetiskují na plakáty a adventní kalendáře, a zástupy andělů, které asi kdysi zbožné duše ohromovaly, dnes působí jako balast. Nejvíce nás zaujme, když si všimneme, že andělům pelichají křídla…

Je to prostě pořád stejný úkol: pod slupkou, která se zdá už důvěrně známá a banální, objevovat žhavé jádro. Uprostřed toho, co jsme už tolikrát viděli a zažili, očekávat nečekanou, protože božskou zvěst: „Dnes se vám narodil Spasitel.“