Archiv autora: Ewa Jelinek

Zápisky z virtuální schůze staršovstva (8.4.2020)

 • Schůzi jedenácti presbyterů, která poprvé proběhla prostřednictvím telekonference Zoom, zahájila sestra farářka Ewa biblickým úvodem a písní.
 • Zprávy z ústředí církve ohledně fungování sborů v době nouzového stavu jsou starším rozesílány průběžně. Synodní rada nedoporučuje vykonávat v době nouzového stavu Večeře Páně prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, protože preferuje pro tuto příležitost živé společenství. Navrhuje odložit tuto svátost až po odvolání nouzového stavu.
 • Také se farářům nedoporučuje vykonávat návštěvy — proto jsou oba v kontaktu s farníky prostřednictvím e-mailů a telefonů. Lidem ale chybí živý kontakt, zvláště těm, kteří nemají přístup k internetu.
 • Některé sborové aktivity se přesunuly na síť. Sestra farářka zajišťuje nedělní bohoslužby za účasti některých farníků, formou videokonference probíhá dorost, mládež i schůze staršovstva; farníkům a příznivcům sboru byly také nabídnuty odkazy na bohoslužby z jiných sborů umístěné na internet.
 • Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu a nemožnosti se scházet, bylo výroční sborové shromáždění odloženo. Uskuteční se jakmile to bude možné. Stejně tak jsou odloženy na neurčito dubnové oslavy 100 let sboru. Totéž platí o úklidu kostela. Sestra Jana Grollová informovala, že byl zrušen sborový výlet.
 • U partnerské konference se zatím vyčkává, jak dopadne uvolňování stávajících omezení — v tomto případě, zda budou otevřeny hranice.
 • Br. Šindler vymaloval se Šimonem Krupou místnost vedle kanceláře, kterou zároveň uklidili.
 • Ve sklepě na faře byla rozšířena elektroinstalace a bratr farář sklepy vyklízí. Po vyklizení je chce vybílit vápnem.
 • Br. Šindler je také ochoten otlouct omítku z vlhké zdi v klubovně pod farou a omítnout zadní zeď v garáži. Práce budou přizpůsobeny jeho časovým možnostem a délkou nouzového stavu.
 • Starší se také zabývali stavem podlahy v presbyterně a pověřilo stavební skupinku, aby se domluvili na dalším postupu a předložili návrh staršovstvu
 • Od dubna probíhá výmalba chodby ve sborovém domě a sálu Třanovského (v době uzávěrky vše již téměř hotovo).
 • Zatéká do kostela pod taškami, kde není izolace, proto jako možné řešení je zatím svést vodu do kbelíku. Izolace celé střechy je nad naše finanční možnosti.
 • Schůze byla zakončena modlitbou bratra faráře Pavla.

@ Prostřednictvím emailu starší na základě vládního opatření schválili, že bohoslužby se budou konat až v neděli 14. června — pokud do té doby vláda nerozhodne jinak.

Usnesení staršovstva ze dne 11.3.2020

 • Po biblickém úvodu a schválení zápisu z minulé schůze se starší se seznámili se sborovou korespondencí. Byl v ní i dopis od synodního seniora Daniela Ženatého na téma bohoslužeb v době epidemie. V té době bylo ještě možné shromažďování 100 lidí, tak starší plánovali bohoslužby zachovat.
 • Sestra farářka a další presbyteři se informovali o pastoraci.
 • V části liturgicko-teologické se hodnotila praxe vysluhování Večeře Páně ze samostatných kalíšků.
 • Velkou část schůze pak zabrala příprava výročního sborového shromáždění, které se mělo konat poslední březnovou neděli. Byly schváleny zprávy o životě a o hospodaření sboru včetně účetní uzávěrky a rozpočtu.
 • Starší se zabývali podnětem, aby na sborové shromáždění byla zařazena diskuse o dvou farářských místech. Po krátkém jednání výraznou většinou potvrdili zachování dvou farářských míst.
 • Také byla řeč o připravovaných oslavách výročí sboru, na něž jsou vytištěny pozvánky (v naději, že se uskuteční).
 • Komponovaný pořad z díla Komenského byl přesunut na později.
 • Z Diakonie se nám dostalo pozvání na den otevřených dveří a poděkování za finanční podporu, díky které mohlo začít fungovat středisko Náruč.
 • Úklid kostela měl proběhnout 28.3.
 • Starší schválili žádost organizátorů Listopadání o pokrytí schodku hospodaření z minulého roku ve výši 5 882 Kč.
 • Podlahy v bytě br. Šindlera jsou opraveny, v bytě sestry farářky probíhají. Podlaha v presbyterně se posoudí po sundání krytiny (také se odstraní obložení stěn). A podlahu v klubovně též opravíme.
 • Zhotovitel kopie kalicha navrhuje použití původního materiálu (stříbra), což si musíme ujasnit.
 • A v hodině deváté se starší zpěvem písně rozloučili.