Archiv autora: Ewa Jelinek

Výroční sborové shromáždění 20.6.2021

Srdečně zveme všechny členy sboru na Výroční sborové shromáždění. Bude se konat v neděli 20.6.2020. Začne bohoslužbami (8:30, v závislostí na vládních opatřeních: v kostele nebo v sále) a bude pokračovat po nich.

Na programu je stručná prezentace Zprávy o životě s stavu sboru za rok 2020, schválení Výkazu hospodaření za rok 2020, rozpočtu na rok 2021, volba revizorů sborového hospodaření (na roční období) a volba kazatelů (na pětileté období). Kandidáty jsou stávající faráři: Ewa Jelinek a Pavel Šindler.

Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných. Volby farářů se mohou platně konat jen tehdy, sejde-li se k ní nadpoloviční většina voličů zapsaných v seznamu členů s hlasovacím právem. Nesejde-li se tato většina ve stanovenou dobu, může se volba vykonat za jakéhokoli počtu přítomných voličů po uplynutí půl hodiny od ohlášeného počátku shromáždění.

Sborová shromáždění jsou zpravidla veřejná. Právo hlasovat ve sborovém shromáždění mají členové sboru zapsaní staršovstvem do seznamu členů s hlasovacím právem. Seznam členů s hlasovacím právem visí na nástěnce v kostele a Třanovského sále.

Beseda s kandidáty se bude konat v neděli 6. června po bohoslužbách.

Dubnové ZOOM staršovstvo (14.4. a 21.4.2021)

 • Dubnová schůze začala rozhovorem s Klárou a Jaroslavem Korbelovými, kteří byli pokřtěni o velikonocích.
 • Starší debatovali nad tím, jak dlouho ještě budeme online a co by se dalo v přenosech vylepšit. I když se v současné době můžeme scházet v kostele za účasti 76 lidí, do květnového staršovstva budeme bohoslužby přenášet on-line. Za tímto účelem byla schválena investice cca 12 000,- Kč do přenosového zařízení – mixážního pultu, který se bude hodit i na jiné aktivity.
 • Současná praxe nevysluhování Večeře Páně zůstane zachována až do svatodušních svátků, kdy budou bohoslužby znovu úplné.
 • Po televizních velkopátečních bohoslužbách náhle přibylo telefonátů a mailů adresovaných sestře farářce.
 • I v této pandemické době probíhají křestní a předsvatební přípravy pod vedení bratra faráře. Budou obnoveny jeho návštěvy v Domovince. Také v domově na Kamenci už je možno provozovat bohoslužby.
 • Bratr Janča přinesl zprávy z ostravské Diakonie, která zakončila loňský rok v plusu.
 • Sestra kostelnice si vybírá třítýdenní dovolenou.
 • Probíhá rekonstrukce jednoho z nájemních bytů (elekřina, kotel). Několikrát se také setkala stavební skupinka. Také se musí vyřešit zatékání do kostela (ucpaný dešťový svod).
 • Klubovna je hotová a zbývá vymalovat přilehlé prostory, na čemž se chceme domluvit se sborem SCEAV.
 • Oprýskávající kámen u schodiště kostela jsme reklamovali u firmy, která čistila sokl, ale nic se neděje. Je potřeba obnovit jednání…
 • Závady nalezené při revizi elektroinstalace jsou už téměř odstraněné.
 • Sbor objedná 100 nových zpěvníků. Byl schválen záměr udělat sborovou sbírku na sociální fond.
 • Noc kostelů proběhne 28.5. a letos ji organizujeme my – koordinátorem je Jana Grollová. Jen není jasné, jak bude akce probíhat.

Folkloristka tělem i duší

Ve sboru ji a její rodinu potkáváme v rámci bohoslužeb už 4 roky. Původně byla členkou českotěšínského sboru ČCE ale protože bydlí blíž Ostravě se rozhodla přestěhovat i do ostravského sboru a tak 17. března 2017 jsme přijímali ve sboru nejen ji, ale ji tříměsíčního synka Jiřího. Rok na to také měsíční Rozálii . Lenky Foltýnové Glacové jsem se ptala mimo jiné na koníčky a postřehy z koronakrize.

Jak vnímáte současnou situaci?

Asi jako mnozí čelím této situaci z více úhlů.

Jsem učitelka. Je neustále těžší a těžší dostávat studenty z apatie, do které je současná situace dostala. Distanční výuka nefunguje. Stojí mě to mnoho času a daleko více energie, abych si v hodinách zachovala pohodovou mysl a alespoň trochu ze svého nadšení přenesla na studenty. Přestávají reagovat. Je to smutné, ale pouze „nějak přežívají“. Nevěří, že někomu záleží na tom, co s nimi bude. Jsou nazlobení, že právě oni musí již bezmála rok (téměř nejdéle ze všech) fungovat v tomto režimu. Asi je těžké si představit, co to pro ně znamená být neustále doma a potkávat se jen s těmi, se kterými bydlí a zbytek svého „světa“ vidět jen jako malou tečku na obrazovce svého počítače. Většina z Vás stále pracuje a stále je alespoň v nějakém kontaktu s dalšími živými bytostmi, které do vašich dnů přinesou vždy něco nového, alespoň drobnou změnu. Studenti toto ztratili. Trápí mě to. A také mě moc mrzí, že se pořád najde spousta lidí kolem, kteří si myslí, že učitelé jsou již rok doma „na prázdninách“, nic moc nedělají a vydělávají pořád stejně. Přála bych všem těm být s námi doma alespoň dva dny, aby zjistili, jak to u učitelů chodí a v kolik běžně chodí spát tak, aby vše připravili na další den.

Pokračování textu Folkloristka tělem i duší

Co dobrého přinesl COVID

Požádala jsem Vás, abyste se zamysleli, zda vám i tato složitá doba přinesla něco dobrého. Až na jednu odpověď zde všechny uvádím. Ta jedná jediná, totiž nic pozitivního nevyjmenovala… až tak těžká je tahle doba. O to víc si važme každého dobra.

Hana Vlčinská: Zavedená distanční výuka mi umožňuje „chodit“ na některé hodiny s denními studenty, což je skvělé.

Marie Václaviková: Mám před každou infekcí respekt, ale ne strach, že by mi bránil v pomoci druhému, ale u této infekce jsem očkování přijala, které jindy odmítám. Za další, vedlo mě to k větší kázni a zodpovědnosti k sobě i ke druhým. Nejvíce jsem si uvědomila prohloubení vztahu pomoci v rodině, mezi přáteli, a dokonce i lidmi z ulice.

Jana Hašková: Asi to, že jsem vzala na milost techniku, které jsem se stále vyhýbala, přijala jsem dar, který mi byl nabídnut jako pomoc v této situaci a za vydatné pomoci dětí se snažím zrezivělé mozkové závity zprovoznit.

Lenka Foltýnová Glacová: Pokud je něco v plánu udělat, pokud se má něco odehrát, neodkládat to, neboť nikdy nevíme, kdy nám to kdo zakáže či jinak znemožní.

Jiří Groll: 1. Objevení ceny biblických hodin. Tím, že stačí přijít za dvě minuty sedmnáct a pustit PC, být vtažen do velmi zajímavých diskuzí, hledat, čím ke mně mluví Matoušovo evangelium. To je pro mne až překvapivé, co jsem dříve z nedostatku času nevyužíval. 2. Střední generace, diskuse probíhají trochu v jiné podobě a poznáváme se zase trochu z jiného úhlu. 3. Měl jsem čas přečíst dvě knihy od prof. Tomáše Halíka (Čas prázdných kostelů a Chci, abys byl) a vidět zase z trochu z jiného úhlu pohled na význam společenství a co je vlastně důležité v životě křesťana, sboru a církve. 4. Chybí nám společenství sboru, a tak se často poptáváme po někom na koho si právě vzpomeneme, někdy i voláme telefonicky a myslíme na ty, které nevidíme při online přenosech.

Jaromír Drozd: 1. mohl jsem být s naší Kačenkou takřka 24×7. 2. A taky jsem se naučil na kytaru čtyři akordy: E dur, E moll, D dur, A dur. 3. A taky mi COVID dal skvělé eZpravodaje.

Drahoslava Šeptáková: Našla jsem snadno „pozitivní přínos“. Vámi sestro farářko byla nalezena cestička, jak se účastnit biblických hodin. Pro mne i v normální době je to pro vzdálenost a spoje téměř neschůdné. S Vaší trpělivostí a nadšením pro tuto záležitost jste mě za pomoci sestry Hanky V. naučily se k Vám proklikat, pro mne neznámým způsobem!! Odcházela jsem do důchodu tímto médiem nepolíbená. Doma mě internet nebavil, protože jsem ho moc neuměla. Obohatilo mne to o společnost bratří a sester, se kterými se společně zamýšlíme nad Biblí, co nám sděluje. Ráda poslouchám zasvěcené a erudované příspěvky. Tato doba mně také dala blíže se seznámit při těchto kontaktech, když bohoslužby jsou tak omezené…

Tomáš Novotný: 1. Z praktického hlediska jsme si všichni uvědomili, jak moderní technika ruší hranice a vzdálenosti. Dnes není problém, abych měl v online semináři přednášejícího z Prahy, nebo abych já přednášel v Izraeli. Díky této situaci se také uskutečnilo to, co jsem už dlouho plánoval, ale vždy se nám zdálo, že to naráží na praktické problémy – totiž, že budu pomáhat farářům ČCE s opakováním hebrejštiny. Za této onlinové situace jsme si uvědomili, že není problém, že je jeden z Jižních Čech a druhý třeba ze Znojma… a scházíme se pravidelně se třemi skupinami farářů. 2. Ze sborového hlediska si uvědomuju, že jsem snad ještě nikdy u kávy a čaje nemluvil s tolika členy našeho sboru a tak důkladně, jako nyní každou neděli. Je to moc milé a vřele zvu na tato setkání mnohé další. 3. Z duchovního hlediska asi má pro mě největší význam, že se učím těšit do nebe. Asi ani před touto dobou jsem nebyl v situaci, že bych se bál smrti, nebo se jí snažil nějak vyhnout. Ale uvědomil jsem si, že neprožívám vnitřně těšení na to, že to bude na druhém břehu nesrovnatelně lepší. A tak se na tom snažím pracovat.

Zpracovala Ewa Jelinek

Březnové ZOOM staršovstvo (24.3.2021)

 • Zoomovou schůzi započala úvodem sestra farářka. Po obvyklém schvalování zápisu a kontrole úkolů byli presbyteři seznámeni s korespondencí. Například nám bylo sděleno, že komunikační média (plachty) visící na budově bez čísla popisného (kostelní mříži) nejsou v souladu s loňským nařízením o regulaci vizuálního smogu (reklamy) ve městě Ostrava a byli jsme vyzváni k odstranění závadného stavu.
 • Také ústředí církve na nás myslelo zasláním výsledků ankety o postavení presbyterů v církvi a materiály pro obohacení schůze staršovstva. Bohužel, náš program byl již dost bohatý, takže starší dostali za domácí úkol si je prostudovat.
 • Starší se zabývali péčí o členy sboru (pastorací) – především o ty, kdo už do sboru chodit nemohou, nebo ty, kdo sotva chodit začali. V domově na Kamenci je již možno provozovat bohoslužby.
 • Byla schválena zpráva staršovstva o životě a stavu ostravského sboru za rok 2020. Termín výročního sborového shromáždění zůstává vzhledem k vládním opatřením otevřený.
 • Starší se shodli, že Večeři Páně omezíme jen na Velký pátek a velikonoční neděli, dokud epidemie nepoleví. I když v kostele může být 76 lidí, budeme bohoslužby přenášet po internetu nejméně první dvě dubnové neděle.
 • Noc kostelů proběhne, dá-li Pán, 28.5. a organizujeme ji letos my – koordinátorem je Jana Grollová, která přijímá návrhy na vytvoření programu.
 • Starší se také zabývali rekonstrukcí jednoho z uvolněných nájemních bytů a dalšími hospodářskými úkoly – odstraněním závad elektronistalace, opravou topení či výměnou sporáku.
 • Bratr farář vybrousil, opravil a naolejoval podlahu v klubovně pod farou, s rodinou místnost vymaloval a s přispěním stolařů z charity sv. Alexandra zhotovil a nainstaloval trojdílnou lavici do klubovny pod farou. Také pingpongový stůl je jeho zásluhou zase funkční.