Archiv autora: Ewa Jelinek

Usnesení staršovstva ze dne 29.7.2020

 • Prázdninovou schůzi zahájil biblickým úvodem bratr farář. Jako obvykle se na začátku schválil zápis, prošla se korespondence a úkoly z minula.
 • Tentokrát měly přednost záležitosti personální. Starší se podělili o ztížené možnosti návštěv v době pandemie a faráři přidali výčet předkřestních a předmanželských příprav.
 • Oběma našim kazatelům vyprší mandát příští rok po prázdninách (a oba přijali kandidaturu do našeho sboru). Podle nových pravidel pro povolávání farářů je na začátku třeba požádat seniorátní výbor o schválení výše pracovních úvazků. Znovu byla otevřena otázka o udržitelnosti a využitelnosti dvou farářů, avšak většina starších podpořila žádost o dvě kazatelská místa. (V době uzávěrky byla tato žádost schválena seniorátním výborem.) S kandidáty proběhne sborová beseda 18.10.
 • Opět se řešily omítky, okapy či komín. Zeď v klubovně vlhne také proto, že v rohu fary (mezi schody a klubovnou) není kanalizace a špatný spád a povrch chodníku problém zhoršuje. Úřad městského obvodu se vyjádřil, že rekonstrukce chodníků není v jejich možnostech. Alespoň že vyčistili uliční vpusť. Bratr farář se svým synem sami vyčistili okapové svody u kostela.
 • Oprava a nátěr balkonů ve sborovém domě byla z finančních důvodů přerušena.
 • Do šatny bude zakoupen modrý koberec.
 • Jako obvykle se presbyteři rozloučili písní.

Usnesení staršovstva ze dne 10.6.2020

 • Schůzi zahájila 118. žalmem sestra farářka. Po schválení zápisu z minula, přehledu korespondence a kontrole úkolů starší přikročili k hospodářským záležitostem.
 • Během dešťů se projevily závady na okapech sborového domu. Také zdivo pod okapy opadává. Přivolaný horolezec zjistil, že ve zděné římse pod okapy jsou praskliny a hrozí, že by zdivo mohlo začít opadávat na chodník směrem na Husovo nám. Oslovíme firmy, které by mohly opravy realizovat.
 • Komín na faře je také v rozkladu a potřeboval by opravu.
 • V klubovně pod farou bylo odstraněna omítka z mokré zdi a zeď byla ošetřena první sanační vrstvou. O prázdninách nebude klubovna v provozu a během nich bude pod okno zhotovena nová lavice s průduchy.
 • I presbyterna je v nepoužitelném stavu. S renovací „od podlahy“ se počítá až příští rok, ale starší se rozhodli nechat opravit alespoň omítku, aby se dala používat.
 • Starší neschválili návrh na navýšení částky určené na zhotovení kalicha, aby mohl být ze stříbrného plechu (ale po schůzi se jedna rodina ze sboru rozhodla poskytnout dar, který cenový rozdíl vyrovná).
 • Sestra farářka informovala o pastoračních návštěvách.
 • Sestra farářka Ewa Jelinek a bratr farář Pavel Šindler chtějí kandidovat na další období. Starší se budou zabývat přípravami volby na příští schůzi a ve sboru proběhne diskuse, kde faráři přednesou svou představu práce ve sboru.
 • Schůze byla zakončena zpěvem písně.

Prázdninový režim 2020

Od 1. července do 31. srpna funguje náš sbor v prázdninovém režimu. Z pravidelných akcí se konají:

 • nedělní bohoslužby v kostele (8.30 hod) a následné rozhovory u kafe a čaje v sále Třanovského,
 • vždy ve středu úřední hodiny od 9 do 12 hod ve farní kanceláři.

Faráře sboru sboru můžete ovšem telefonicky kontaktovat: Pavel Šindler (tel. +777 065 911), Ewa Jelinek (tel. 776 793 093).
Sborový e-mail: ostrava@evangnet.cz.

Zápisky z virtuální schůze staršovstva (13.5.2020)

foto z dubnové schůze
 • Schůzi zahájil biblickým úvodem bratr farář. Po schválení zápisu z minula, přehledu korespondence a kontrole úkolů se starší informovali o návštěvách s Večeří Páně, pastoraci spíše telefonické či emailové a probíhajících přípravách na křest či svatbu.
 • Starší velice kladně hodnotili vysílání on-line bohoslužeb.
 • Byl schválen návrh Pavla Šindlera poslat pozdrav partnerským sborům.
 • Starší se také zabývali organizací prvních bohoslužeb (scházíme se opět od 17.5.), aby byla dodržena hygienická opatření (rozdělení lavic, rozestupy, zpěvníky, desinfekci, způsob vysluhování apod.).
 • Od 18.5. také probíhají jiná shromáždění – např. biblická hodina, kavárnička. Dorost se postupně přesune z kyberprostoru na zahradu některých z rodičů.
 • Nový termín výročního sborového shromáždění byl stanoven na 7.6.
 • Také pro oslavy 100 let sboru byl schválen náhradní termín na 4.10. Výstava k tomuto výročí sboru by měla být otevřena již nyní, když začnou opět fungovat otevřené chrámy.
 • 12.6.2020 by měla proběhnout také Noc kostelů, i když v omezenějším duchu. Kostel bude otevřen pouze do 22:00 hod. Doprovodný program bude minimální, spíše se bude jednat o komorní prohlídky.
 • Partnerská konference v Dessau je zrušena, nicméně organizátoři přemýšlejí o dalších možnostech jak si tuto ztrátu vynahradit a přivítají jakékoliv návrhy. V této souvislosti byl také přijat návrh, aby sborové video připravené k výročí založení sboru bylo opatřeno titulky a přeloženo do angličtiny.
 • Činnost Diakonie pokračuje; kromě Domovinek, kde jsou ubytováni vojáci, kteří pomáhají v nemocnicích.
 • Starší schválili, aby byla schůze i o prázdninách (29.7.).
 • Obecně prospěšné společnosti Moment, které pronajímáme obchodní prostory, byla na jejich žádost poskytnuta sleva na nájemném ve výši 30 % (na 2. čtvrtletí).
 • Proběhla výmalba chodeb sborového domu a Třanovského sálu.
 • Bratr farář se zapojením rodiny provedl vyklizení všech sklepů a dílny a s br. Rajdusem odvezl odpad do sběrného dvora.
 • Zhotovitel kopie kalicha potvrdil, že původní kalich je ze stříbrného plechu a navrhuje kopii zhotovit také ze stříbra, což by celkovou cenu navýšilo asi o 11 tisíc. K tomu se starší vyjádří až po rozeslání cenové nabídky.
 • Schůzi zakončila modlitbou sestra farářka.

Uklízení kostela

Hledáme osobu, která by byla ochotna pravidelně uklízet kostel.
Nabízíme úvazek formou Dohody o provedení práce.
V případě zájmu a dotazů kontaktujte vedení sboru.

Otevřené chrámy

otevrene_chramy_banner2_bez-data.jpg (310×110)

Evangelický Kristův kostel je již čtvrtým rokem (v rámci projektu Otevřené chrámy) otevřeny pro turisty, a to o víkendech odpoledne.

Kostel žel nemá možnost bezbariérového přístupu.

Otevírací doba (od 13. června do konce října)

 • Sobota 14:00-18:00
 • Neděle 14:00-18:00

Vstup do kostela je zdarma. Přítomnost průvodce po celou otvírací dobu.