Archiv autora: Ewa Jelinek

Neděle s f. Danem Hellerem | 19.5.2019

Neděli 19. května jsme prožili spolu s Danielem Hellerem, farářem FS ČCE ve Valašském Meziříčí.

Host nám sloužil nejdřív vedenim bohoslužeb a slovem Božím v kostele.

Dan Heller je také členem Poradního odboru liturgického. A hlavně díky jeho liturgickým znalostem jsme ho hostili. Ve sboru jsme totiž otevřeli diskuzi o tom, jak často chceme slavit večeři Páně. Dosavadní praxe je taková, že večeři Páně máme každou druhou neděli v měsíci a navíc každou adventní (s výjimkou vánoční hry) a postní neděli.

V sále Třanovského jsme poslouchali velmi zajímavou přednášku o „Večeři Páně“ a zajišťovaly se naše názory na konkrétní důrazy večeře Páně (viz papír na dveřích do kuchyně).


V rozhovorech o večeři Páně budeme ve sboru pokračovat.

Noc kostelů | 24.5.2019

V rámci akci Noc kostelů 2019 srdečně zveme do Evangelického Kristova kostela, který bude široké veřejnosti otevřený v pátek 24. května od 18 do 24 hod.

Program Noci kostelů

17:50 18:00 Hlas zvonů
18:00 19:00 Chorus Ostrava
smíšený pěvecký sbor – koncert
19:00 20:00 Muzikohraní
manželé Plecháčkovi – vystoupení s představením nástrojů Pradávná poselství – živé hudební nástroje, flétny, melodické kovové nástroje, bubny, alikvotní zpěv
20:00 21:00 Pěvecký a varhanní recitál
varhany – Dita Bartolšicová, soprán – Jana Grollová
22:00 22:40 Stavitel chrámu
Němý film z roku 1919 – adaptace pražské pověsti o architektu Petru Parléři, kterému Karel IV. zadal úkol dostavět v Praze gotický chrám. Film inspirovaný staropražskou pověstí natočil Karel DEGL ve spolupráci s historikem umění Antonínem Novotným.

Celovečerní program:

Výstava prací žáků prof. Daniela Balabána
V interiéru instalovaná výstava výtvarného umění

více informaci: nockostelu.cz

Usnesení staršovstva ze dne 10.4.2019

 • Br. farář a presbyteři informovali o vykonaných pastoračních návštěvách
 • Starší diskutovali také otázku častější Večeře Páně a domluvili se na dalším postupu: Na podzim bude svoláno mimořádné sborové shromáždění, kde bude možnost společného rozhovoru o častějším vysluhování. Dále pozveme hosty, kteří se touto liturgickou otázkou zabývají: br. faráře Daniela Hellera anebo sestru farářku Radku Včelnou. Jana Grollová připraví historický přehled o svaté Večeře Páně. Bude také dobré hovořit o vysluhování na menších skupinkách (dorost, Nokturno, biblická hodina…). Starší si dali za úkol načíst literaturu (např. Pavel Filipi: „Hostina chudých“; Amedeo Molnár: „Slovem obnovená“).
 • Z důvodu dlouhodobé nemoci Jany Krejčí budeme hledat pracovní sílu na brigádu.
 • Starší odsouhlasili návrh SCEAV na zřízení společného poutače na vratech kostela, který by měl informovat o časech bohoslužeb v kostele. 
 • SCEAV také připravila a domluvila výrobu podsedáků na kostelní lavice a presbyteři návrh v hodnotě 51 tisíc korun schválili. 
 • Starší revokovali zrušení fondu křesťanské služby. Tento fond v účetnictví zůstal a s novým impulzem pro křesťanskou službu se bude hodit. 
 • Starší se také znovu zabývali výrobou nového kalicha, protože s původním dodavatelem se nedařilo dohodnout.
 • Starší se dohodli, že budou usilovat o zřízení příjezdu do prostoru dvora.

„Kazatel Kalašnikov“ v České televizi

Sam Childers, zvaný jako Kazatel Kalašnikov, navštívil Ostravu. V pondělí 29.4.2019 se podělil o svůj působivý životní příběh v našem kostele. Setkání natáčela Česká televize.
Američan zachránil během jeho působení ve válkou zmítaném Sudánu nad 1 500 dětí unesených rebelskými armádami. V současnosti je přední osobností humanitární pomoci dětem v Africe. Do Ostravy zamířil v rámci jeho turné po Evropě.

Odkaz na reportáž

Zpravodaj 5/2019

Zpravodaj 5/2019 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva z  10.4.2019
Poděkování staršovstva
Otevřené chrámy
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Fotografie z křtu
Jan od Kříže: Já o studnici vím
Kdo byla Charlotte Garrigue Masaryková
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Sborový výlet – pozvánka

Kostel je otevřený pro turisty

otevrene_chramy_banner2_bez-data.jpg (310×110)

Evangelický Kristův kostel je již třetím rokem (v rámci projektu Otevřené chrámy) otevřeny pro turisty, a to o víkendech odpoledne.

Kostel žel nemá možnost bezbariérového přístupu.

Otevírací doba (od začátku května do konce října)

 • Sobota 14:00-18:00
 • Neděle 14:00-18:00

Otvírací doba v rámci projektu Otevřené chrámy. Vstup do kostela je zdarma. Přítomnost průvodce po celou otvírací dobu.

Usnesení staršovstva ze dne 13. a 24.3.2019

 • Presbyteři a bratr farář se informovali o mnohých vykonaných pastoračních návštěvách.
 • V rámci příprav na výroční sborové shromáždění starší schválili rozpočet na rok 2019. Také pročítali, doplňovali a schválili připravenou Zprávu o životě sboru a doplnili seznam členů s hlasovacím právem.
 • Starší se zabývali návrhem Michaela Waloschka rozšířit vysluhování Večeře Páně na více nedělí, ale nepodpořili ho.
 • Beseda o strategii sboru a kazatelských míst proběhla 3.3. za účasti br. faráře Štěpána Janči a Noemi Batlové, členky seniorátního výboru. Na této besedě Hanka Vlčinská představila finanční rozvahu do roku 2025, která ukazuje, že je v možnostech sboru, aby si udržel dvě kazatelská místa za předpokladu zvýšení obětavosti (o 7%) a výnosu z hospodaření (o 3%). (Tato strategie byla také přednesena na výročním sborovém shromáždění.)
 • Korejský sbor nás požádal o možnost konání bohoslužeb v Třanovského sále každou neděli od 12 hodin. Z našich organizačních důvodů nemůžeme této žádosti vyhovět.
 • Účast na sborovém shromáždění přislíbila nová ředitelka ostravské Diakonie Bára Zedníková.
 • Staršovstvo schválilo poskytnutí kostela pro evangelizační přednášku Sama Childerse.
 • Na mimořádné schůzi staršovstva byla dodatečně schválena zpráva o hospodaření sboru a jednací pořad sborového shromáždění.

Zpravodaj 4/2019

Zpravodaj 4/2019 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze schůzi staršovstva z 13. a 24.3.2019
Poděkování staršovstva
Poděkování faráře
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Náznak polemiky
Kazatel Kalašnikov – pozvánka
Albert Einstein
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Tábor pro děti – pozvánka