Volební sborové shromáždění 27.11.2022

9. listopadu 2022

Srdečně zveme všechny členy sboru na Volební sborové shromáždění. Bude se konat v neděli 27.11.2022. Začne bohoslužbami (9:30, v sále) a bude pokračovat po nich.

Volební sborové shromáždění 27.11.2022
9. listopadu 2022 - Volební sborové shromáždění 27.11.2022

Eliška GeislerováNa programu je

  • volba Elišky Geislerové za farářku FS ČCE v Ostravě na půl úvazku na dobu určitou 1.1.2023 - 31.12.2024
  • snížení počtu členů staršovstva z 11 na 9 (+ faráři) a náhradníků z 4 na 3.

Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných.
Sborová shromáždění jsou zpravidla veřejná. Právo hlasovat ve sborovém shromáždění mají členové sboru zapsaní staršovstvem do seznamu členů s hlasovacím právem. Seznam členů s hlasovacím právem visí na nástěnce v sále.