Anketa o vstupním dialogu před večeří Páně

V minulém roce probíhala v našem sboru anketa o vstupním dialogu před večeří Páně. O jejím pořádání rozhodlo staršovstvo, když jsme postupně zjišťovali, že podoba používaná v posledních 2 letech vzbuzuje u některých členů sboru rozpaky. Presbyterům bylo jasné, že změny v liturgii jsou velmi citlivou otázkou a že se nedají lidem vnucovat. Proto jsme chtěli anketou zjistit, jaký je postoj k té podobě dialogu, která byla používána, případně k jejím možným obměnám. Anketu připravila a následně uzavřela s. E. Krupová.
Výsledkem ankety pro nás je, že současná podoba se prozatím nevžila a také upravené podoby by měly své odpůrce, ve všech případech jde o přibližně stejně velké skupiny (přesné výsledky i s čísly jsou vyvěšeno na sborové nástěnce).
Proto jsme také na únorové schůzi staršovstva rozhodli, že liturgickou praxi pozměníme, tak, že uděláme jakýsi „krok zpět“. Na začátku eucharistické modlitby nebudeme používat žádný vstupní dialog. Zůstane zde jen pozdrav, kdy předsedající osloví přítomné slovy „Pán s vámi“. Tento pozdrav sám nevyžaduje odpověď. Kdo však chce a zná, odpovědět může: „I s tebou“. (Vysluhujícího posílí, když je ubezpečen, že v tuto chvíli stojí a slouží ve společenství ostatních.) Po pozdravu už bude následovat vybídka k modlitbě díků.
Přál bych si, aby toto rozhodnutí staršovstva přispělo k větší jednotě našeho společenství kolem stolu Páně.