Aktuality ze Střediska Diakonie

Jak jsem již zmínil na výročním sborovém shromáždění, nový Řád diakonické práce od tohoto roku oddělil řídící a kontrolní funkci při správě středisek Diakonie ČCE. Řízení středisek nyní vykonávají správní rady středisek, podřízené správní radě Diakonie. Kontrolní a poradní funkci zastávají dozorčí rady (DR) středisek voleny odpovídajícími staršovstvy sborů a které jsou podřízeny též Dozorčí radě Diakonie. Tato změna přináší vyšší operativnost při řízení středisek – správní rady jsou obsazovány výhradně zaměstnanci středisek, tedy profesionály. Přímý vliv spolupracujících sborů ČCE na chod středisek je nyní naopak oslaben. Speciální škola, která má vlastní školskou radu, byla vyčleněna z působnosti DR.
Ve středu 19.9.2007 podala DR Střediska v Ostravě rezignaci z důvodů uplynutí volebního období členů. V bývalém představenstvu od letošního roku transformovaného do DR byli tito členové: Daniel Erlich (Sbor BJB), Mgr. Marcela Choronží (zaměstnanci), Ing. Petr Moravec, Renata Pešatová, Miluše Poskerová, Ing. Marek Skotnica (Sbor ČCE) Staršovstvo našeho sboru je zodpovědné za jmenování nové DR. Dle stávajícího statutu Střediska je V DR 7 členů, 4 členové spolupracujícího sboru ČCE, jeden zástupce baptistů, jeden ze zaměstnanců Střediska, jeden z řad odborné veřejnosti, který dosud nebyl vybrán.
V srpnu podal rezignaci ředitel celé Diakonie ČCE a předseda správní rady Diakonie ČCE Pavel Vychopeň. Dočasně byl řízením Diakonie pověřen Mgr. Pavel Kalus.
6.8.2007 byla kladně vyřízena žádost o registraci činností Střediska provozované dle Zákona o sociálních službách. Naše středisko patřilo k těm, u kterých bylo rozhodnutí uděleno dříve. Gratulujeme.
Správní část střediska se bude na konci roku stěhovat do místností v bývalém areálu nemocnice v Ostravě – Zábřehu. Nové prostory jsou téměř naproti Domovince a ZPDVOP na Syllabově ulici. Dům na Žofinské ulici se bude bourat v horizontu 3 let.
Jak Diakonie ČCE, tak Ostravské středisko a speciální škola mají své internetové stránky. Jsou zde uvedeny jak aktuality, tak kontakty a výběr základních dokumentů.
Diakonie ČCE:
http://www.diakoniecce.cz
Diakonie ČCE – Středisko v Ostravě:
http://www.diakoniecce-ostrava.wz.cz
Základní škola speciální Diakonie ČCE v Ostravě:
http://www.specialniskola.eu
Marek Skotnica