Aktuality ze schůze staršovstva – září 2004

  • Bude připravena anketa o vstupním dialogu před Večeří Páně. Staršovstvo prosí všechny členy sboru, aby tomuto tématu věnovali pozornost.
  • Práce v Třanovského sále se blíží k závěru: bude zadána i výroba stupně vpředu (podium), aby byl sál kompletně připraven k zimnímu užívání.
  • V neděli 10. října se budou konat v sále Třanovského nešpory s liturgickým námětem.
  • V pátek 22. října se koná úklid kostela; je to poslední vhodný termín před zimním obdobím. Prosíme všechny ochotné, aby přišli pomoci nebo aby přinesli příspěvek k občerstvení.
  • Ve sklepě ve „čtyřce“ bylo zhotoveno zábradlí; vestavěnou skříň zhotovil br. Jiří Krejčí.
  • Z usnesení synodu: v rámci církve bude možné zřídit misijní kazatelské místo – tam, kde je naděje na vznik sboru. Podporované kazatelské místo může být zřízeno tam, kde sbor už je. Diakonická služba v církvi je službou Ducha a moudrosti – diakoni jsou pověřeni sborem.