Aktuality ze schůze staršovstva – únor 2005

1. Personální záležitosti:

  • Naší sborové účetní, sestře J. Drozdové, byl po vzájemné dohodě upraven pracovní úvazek na 10 hodin týdně.
    Evidenci a rozdělování časopisů převezme po s. Poskerové s. J. Drozdová.
  • Křest mládežníků Adély Čimburové, Jana Zálešáka a konfirmace Tomáše Ambrose byla stanovena na neděli velikonoční. Staršovstvu se tito představí na další, březnové schůzi.

2. Organizační záležitosti:

  • Staršovstvo vyhodnotilo výsledky ankety o vstupním dialogu k večeři Páně. Schválilo změnu, která je vysvětlena a zdůvodněna na jiném místě tohoto Zpravodaje.
  • V neděli 8. května nás navštíví sborový zájezd ze Suchdolu.

3. Hospodářské záležitosti:

  • Je připravován rozpočet na r. 2005.
  • Starší byli seznámeni s výši plateb salárů. Bylo rozhodnuto informace o nich podat i do Zpravodaje.

Vysvětlující poznámky:
Co říkají o saláru naše církevní řády? „Salár je pravidelný roční dar, který církev očekává od každého svého člena s vlastním příjmem v doporučené výši 5% jeho celkových ročních čistých příjmů. Salár se platí jednou ročně nebo ve splátkách farnímu sboru, do něhož člen patří. Manželé mohou platit společně. Salár se neočekává od člena sboru bez vlastního příjmu.“ (Řád hospodaření církve, čl. 7.3)
Někteří účastníci bohoslužeb salár neplatí vůbec, což je škoda. Asi třetina těch, kdo platí nejnižší saláry, dá dohromady pouhá 4% sumy salárů. Polovina salárníků platí salár ve výši 1.000 – 2.000 Kč, touto sumou zaplatí čtvrtinu salárů. Čtvrtinu sumy saláru však zaplatí i pouhá čtveřice nejobětavějších salárníků.