Aktuality ze schůze staršovstva – únor 2004

  • Br. Mazur informoval o úspěšném ukončení svého studia teologie na ETF UK. Poděkoval za veškerou pomoc, povzbuzení a podporu. Podaří-li se vyřídit všechny formality včas, může být zvolen za faráře našeho sboru již na výročním sborovém shromáždění.
  • Víceúčelová místnost ve sklepě „čtyřky“ by měla už na jaře (po kolaudaci) sloužit potřebám obou sborů, našeho i SCEAV. Vybavení místnosti by zatím mělo být pouze základní: vestavěné skříně, stůl (možná sklápěcí).
  • Staršovstvo schválilo hospodářský rozpočet na rok 2004. Přehled údajů o hospodaření sboru v r. 2003 bude součástí zprávy k výročnímu sborovému shromáždění, jak bývá zvykem.
  • Uvolněný byt ve sborovém domě bude sloužit jako kostelnický. Staršovstvo vyhovělo žádosti br. J. Dvořáka o bydlení v tomto bytě, pokud bude zastávat místo kostelníka sboru.