Aktuality ze schůze staršovstva – říjen 2007

1. Personální oblast

  • Podáme nový inzerát na místo faráře sboru se změnou v rubrice „nabízíme“: nabízíme místo prvního nebo druhého faráře (dle dohody).
  • Byl schválen seznam těch, kdo budou osloveni dopisem (40 jmen). Dopis bude doplněn o: – „Pokud tuto možnost rovnou zcela nezamítáte, rádi bychom vás osobně ve vašem současném sboru navštívili.“ Přílohou bude opět prezentační CD.
  • Pastorační práce, pastorační služba – diskuze. Aleš konstatoval, že návštěv po odchodu druhého faráře ubylo. Probírali jsme rozdíly mezi návštěvami a pastoračními návštěvami. Výstup – pravidelně při staršovstvu i při nedělních shromážděních budeme předávat aktuální informace Alešovi, příp. sobě navzájem. Aleš připraví seznam potřebných (opuštěných, nemocných – prioritně), kteří měli kontakt se sborem, a poslední dobou se tento kontakt přerušil.

2. Organizační oblast

  • Do aktivit sboru byl zařazen dětský klub, který vede Petr Moravec – nejen pro děti z diakonie, ale otevřeno všem.

3. Hospodářská oblast

  • Problematika pronajímání kostela – kostel bude nadále propůjčován co nejširšímu okruhu zájemců; problematika pronájmu Třanovského sálu – možno používat jako šatnu, zázemí koncertu, pro koncerty samotné.
  • Schválena renovace bytu po kostelnici, cca 65.000,-Kč.