Aktuality ze schůze staršovstva – říjen 2004

 • Staršovstvo se zběžně seznámilo s obsahem listu s. Jaroslavy Vránové, který rozdávala při bohoslužbách 19. září 2004, a také si připomnělo obsah článku br. Martina Slouky ve Zpravodaji č. 7-8/2004, na který tento list reagoval. Shledalo, že
  • br. M. Slouka v článku vyjádřil jen svůj osobní názor, že peníze, kterými podporujeme ostravskou Diakonii, by mohly „účinněji pomoci jinde“. Navíc je z jeho článku zřejmé, že chtěl být především podnětem k diskusi o možnostech naší dobrovolnické pomoci Diakonii.
  • podstata obvinění, která s. J. Vránová vznesla, je proto neodůvodněná
  • také nesouhlasíme s tím, že svůj list rozdávala při bohoslužbách a tím narušovala pořádek, šířila jej i mezi naše pozvané hosty z ostravského Střediska Diakonie, kteří vůbec nemohou znát souvislost celé věci
  • staršovstvo chce rovněž povzbudit všechny, kdo byli v listu s. J. Vránové napadeni
 • Konfirmační cvičení probíhá v tomto školním roce nově v pátek (kvůli návaznosti na mládež). Přesun se podařil, všichni konfirmandi se mohou účastnit i v novém termínu.
 • Se Slezskou církví se budeme podílet na přípravě a vydání sborníku ke stoletému výročí našeho kostela (2005).
 • Vyhovíme Slezské církvi a pro termín 14. listopadu jim propůjčíme sál pro jejich bohoslužby (budou je vysílat i do rozhlasu, proto chtějí menší kompaktnější prostor).
 • Našemu středisku Diakonie věnujeme dar 21.000 Kč (k již dříve v letošním roce darovanému – viz minulý Zpravodaj).
 • Byl schválen rozpočet pro práci s dětmi a mládeží pro školní rok 2004/2005 (podrobnosti v příštím čísle Zpravodaje).