Aktuality ze schůze staršovstva – listopad 2004

  • Z korespondence: Ústředí Diakonie pořádá na jaře příštího roku zájezd k Valdenským do Itálie. Případní zájemci si mohou vyžádat informace ve farní kanceláři.
  • Sestavuje se kandidátní listina pro volbu staršovstva. Všichni současní presbyteři byli dotázáni, zda chtějí kandidovat i pro další funkční období. Faráři průběžně oslovují další navržené kandidáty.
  • Bylo schváleno ukončení dohody o pracovní činnosti s kostelníkem J. Dvořákem. Novým kostelníkem se stává br. Zdeněk Unucka ze sboru SCEAV. Kostelnický byt může br. J. Dvořák užívat do konce června příštího roku.
  • Vzhledem k omylu při oznámení o jedné z celocírkevních sbírek v měsíci říjnu uvádíme ještě jednou přesně jejich účel a výši. Celocírkevní sbírka pro Jubilejní toleranční dar činila 2 365 Kč. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc činila 3 525 Kč. Celocírkevní sbírky jsou schváleny usnesením synodu ČCE a jsou povinné pro všechny sbory. Obě sbírky byly odeslány na ústředí církve.
  • Byl schválen návrh, aby modlitba Páně při bohoslužbách byla vedena v pomalejším tempu.
  • Konvent Moravskoslezského seniorátu se konal 6. listopadu v Novém Jičíně. Mezi zajímavými návrhy, které schválil, je, aby synodní rada naší církve zahájila rozhovory s vedením Slezské církve evangelické, které by mohly vést k pozdějšímu sloučení obou církví.
  • Byla schválena dotace – proplacení účastnického poplatku, v celkové výši 2.200 Kč – pro čtyři členy našeho sboru, kteří se zúčastní školení o práci s mládeží v Bělči.
  • Vzhledem k přechodu na podvojné účetnictví je potřeba zakoupit nový počítač a příslušné programové vybavení. Byla na to odsouhlasena částka ve výši 22 000 Kč.
  • Ostravské listopadání úspěšně proběhlo a díky grantu zprostředkovanému občanským sdružením Setkávání skončilo mírným finančním přebytkem.