Aktuality ze schůze staršovstva – leden 2007

1. Personální oblast

 • seznámení s došlou korespondencí – oznámení z magistrátu o rozhodnutí povolení instalace fotovolt. panelů v částečném rozsahu.
 • Br. f. Wrana seznámil starší s kritikou své kazatelské činnosti ze strany manželů Novotných. Starší se těmito otázkami zabývali. Br. f. Wrana ještě bude s br. Novotným hovořit.
 • Druhý z přihlášených farářů na inzerát br. f. Ch. Lange bude kázat v neděli 3. 2. 2007, po kázání proběhne rozhovor se staršovstvem a odpoledne beseda. Je naplánován společný oběd.
 • Hledání kazatelů:
  • Br. f. Malý z Brna odmítl, byl napsán dopis br. Šormovi k oslovení letošních vikářů, bude osloven br. Filip Keler.

2. Organizační oblast

 • Návrh na sbor. shromáždění o posunutí času bohoslužeb v zimním období.
 • Návrh na zrušení bohoslužeb na Velikonoční pondělí a Druhý svátek vánoční pro velmi malou účast členů našeho sboru a zavedení ekumenických bohoslužeb na Nový rok se SCEAV, nebyl schválen .

3. Hospodářská oblast

 • Vchodové dveře z domu č. 3 – oprava odsunuta pro zaneprázdněnost truhlářské firmy na jaro.
 • Harmonium na Karpatské – přednostně bylo opraveno harmonium v sále Tř., až bude čas, opravář opraví harmonium na Karpatské, pan Rybka pak provede cenový odhad pro prodej.
 • Schody na faru – br. Rajdus zajistí celkovou opravu schodů přes specialistu.
 • Okno do klubovny – zajistí SCEAV.
 • Prodej sborníků – z Librexu přišla smlouva – s. Vlčinská ji prostuduje a vstoupí v jednání s Librexem.
 • Smlouva o odkoupení bytu ve v blízkém domě – smlouva byla předložena právničce k posouzení a doplnění. S těmito úpravami byli starší seznámeni a do 14 dnů bude připraven čistopis k podepsání.
 • Proběhlo vyklizení sklepů.
 • V kostele jsou prošláplé některé podlážky v lavicích – s. Vlčinská zkontaktuje truhlářskou firmu o odhad rozsahu oprav a cenový odhad oprav.
 • Pro sborové shromáždění bude připraven návrh ohledně Karpatské:
  • „Sborové shromáždění souhlasí s tím, aby byl objekt bývalé fary na Karpatské 40 prodán středisku Diakonie v Ostravě za prodejní cenu, se seznámením dalších tří možných variant, které se v případě neschválení nabízí – dlouhodobý pronájem Diakonii – komerční prodej – komerční pronájem.“
  • Prodejní cena bude stanovena rozdílem mezi odhadem soudního znalce a odhadem tržní ceny, o který budou požádány 2 realitní kanceláře, sníženým o investice Diakonie za tento rok, uznané jako navyšující hodnotu objektu.
  • Sbor zajistí bydlení pro druhého faráře jinak, koupí bytu poblíž kostela (nyní probíhají jednání o koupi bytu na Husově ul. 6).