Aktuality ze schůze staršovstva – leden 2006

1. Personální záležitosti:

 • Staršovstvo vyslovilo podporu nové plánované činnosti br. faráře Wrany – setkávání s bezdomovci v denním středisku Oáza naší Diakonie. Diskutovali jsme rovněž o tom, nakolik jsme připraveni případně přijímat mezi sebe lidi z tohoto centra.
 • Br. Wrana informoval o plánu vybrat si letos na jaře studijní volno a strávit tento čas v jednom sboru ve Velké Británii. Staršovstvo jeho záměr schválilo.
 • Bylo schváleno, že pravomoc, ale i zodpovědnost za zpracování zápisů ze schůzí staršovstva má br. farář Mazur. Tyto budou proto podepsány.
 • Br. Mazur informoval o ukončení své činnosti v seniorátním a celocírkevním odboru pro mládež. V posledním období své činnosti v Ostravě se chce nejvíce soustředit na sborovou práci.
 • Br. Mazur přijal dar od sboru po vykradení Karpatské ve výši 7.700 Kč, což je o 1.000 Kč méně, než staršovstvo původně schválilo.

2. Organizační záležitosti:

 • Staršovstvo schválilo žádost o propůjčení presbyterny pro konání seniorátního Kursu pro přípravu ordinovaných presbyterů (v r. 2006 by se mělo jednat o 4 setkání, vždy v sobotu dopoledne). Kurs budou probíhat střídavě v Ostravě, Přerově a Opavě.
 • Byli jsme informováni, že dne 12. 2. 2006 proběhne v našem sboru vizitace seniorátního výboru. Po bohoslužbách se starší sejdou s vizitační dvojicí k rozhovoru.
 • Staršovstvo rozhodlo, že dne 19. 3. 2006 proběhne výroční sborové shromáždění.
 • Byl veden rozhovor o situaci pěveckého sboru, který se již delší dobu neschází kvůli nedostatku hlasů v sopránu. Bude vznesena prosba na br. Novotného, zda by nešla najít jiná forma pěveckého sboru. Br. Kimmel nabízí procvičování písní každou neděli v jakémkoliv počtu zpěváků.
 • Byly zhodnoceny některé vánoční bohoslužby: „Půlnoční“ na Štědrý den v 22:00 hod. mají výrazně misijní charakter. Štěpánské bohoslužby 26.12. zase ráz ekumenický. Osvědčilo se posunutí začátku dvou shromáždění (26. 12. a 1. 1.) na 10.00 hod.
 • Byl veden rozhovor o životě sboru, čím je pro nás sbor důležitý, co nám dává, co považujeme za silnou stránku sboru, kdy se do sboru těšíme…

3. Hospodářské záležitosti:

 • Komise, která pracuje na záležitostech kolem Razítkárny, vybrala firmu, která zpracuje projekt na generální opravu razítkárny (nové sítě, podlaha a strop). Komise byla rozšířena o br. Grolla a br. Rajduse. O práci komise bude staršovstvo pravidelně informováno.
 • Byla projednána žádost Razítkárny o snížení nájmu po dobu tří měsíců na polovinu. Byla zamítnuta. Přijat byl ale jiný návrh: Snížení nájmu na polovinu pouze v posledním měsíci před ukončením činnosti, tj. v březnu.
 • K sestavení rozpočtu se sejde do konce ledna skupina ve složení s. Geryková, Vlčínská, br. Mazur, Groll a Krupa.
 • Byl zrušen účet, kde byly uloženy peníze pro účely partnerských vztahů. Tyto peníze byly převedeny na hlavní sborový účet, kde jsou vedeny pro stejný účel.
 • Je třeba udělat výpis zcizitelných a nezcizitelných nemovitostí. Se zcizitelnými může nakládat sbor sám, s nezcizitelnými jen se souhlasem nadřízených církevních orgánů. Obě naše nemovitosti, sborový dům i Karpatská, budou vedeny jako nezcizitelné nemovitosti, protože slouží jako bohoslužebný prostor a ubytování pro faráře.
 • Pracuje se na realizaci opatření vyplývajících z požární zprávy k domu Husovo nám. 3. Také na ořezu stromů sahajících do farské zahrady.
 • Starší schválili investici ve výši 19.000,- k realizování bezpečnostních opatření proti krádeži na Karpatské.