Aktuality ze schůze staršovstva – leden 2005

  • Tři mladí lidé si přejí být pokřtěni a jeden konfirmován (mimo skupinu „běžných“ konfirmandů). Jsou k tomu nyní připravováni.
  • Budou zveřejněna jména členů sboru, kteří byli navrženi a chtějí kandidovat na presbytera.
  • Sborové shromáždění (s volbou staršovstva) se bude konat v neděli 20. března.
  • Do sklepa ve „čtyřce“ bude pořízen modernější havarijní termostat kvůli vyřešení problémů s plynovým topením a s tím spojeným nákladným servisem.
  • Pokrývky židlí v sále Třanovského budou z jekoru, který se dokoupí. Jiná řešení jsou finančně dost nákladná.