Aktuality ze schůze staršovstva – květen 2007

1. Personální záležitosti

 • Starší se seznámili s letošními konfirmandkami – Karolínou Holibkovou a Ester Krupovou, které absolvovaly dvouletou přípravu.
 • Byl schválen křest Sylvy Jaškové ze Stuttgartu, která trvale žije v Německu. Proběhne 3. června jako křest delegovaný.
 • Hledání druhého kazatele:
  • 10. 6. u nás bude podruhé hostem br. f. Ch. Lange
  • o místo druhého kazatele projevil zájem taktéž br. Ondřej Prokop, který je v současné době druhým kazatelem SCEAV v Ostravě
  • starším bylo předvedeno prezentační CD o Ostravě a našem sboru, kterým se spolu se zvacím dopisem pokusíme oslovit další kandidáty na druhé místo kazatele.

2. Organizační záležitosti

 • Starší probírali program televizních bohoslužeb.
 • Byl schválen návrh, aby při TV bohoslužbách nebyly oltář a zábradlí před oltářem přikryty obřadními rouchy.

3. Hospodářské záležitosti

 • Bylo schváleno, aby středisko Diakonie zaplatilo při koupi objektu na Karpatské 60 % ceny při podpisu kupní smlouvy, zbytek pak ve 3 splátkách vždy po půl roce.
 • Montáž fotovoltaických panelů na střeše domu č. 3 pravděpodobně neproběhne, vůči připravovanému projektu v omezeném rozsahu vznesl námitku zase Státní fond pro životní prostředí – pro jeho neefektivitu.