Aktuality ze schůze staršovstva – květen 2005

1. Personální záležitosti:

 • Za poslance na seniorátní shromážděni Jeronýmovy jednoty byli zvoleni br. Jelínek a br. Groll. Jejich náhradníci jsou br. Krupa a br. Kimmel.

2. Organizační záležitosti:

 • Obecně bylo diskutováno téma: Bohoslužby. Otázku topení v kostele budeme řešit až po vyjasnění vlastnictví kostela. Při rodinných bohoslužbách lze kromě učitelů Nedělní školy zapojit do čtení a modliteb více i přítomné děti.
 • Bylo připravováno konfirmační shromáždění. Případná poděkování rodičům a kazateli budou zahrnuta do ohlášek.
 • O jednáních staršovstva bude sbor informován výtahem ze zápisu. Ten bude běžně obsahovat všechna přijatá usnesení. Jen výjimečně nebude obsahovat usnesení, která budou označena hlasováním staršovstva za neveřejná. Tento výtah bude přečten při bohoslužbách a zveřejněn ve Zpravodaji.
 • Výše nedělních sbírek budou oznamovány v měsíčním přehledu ve sborovém Zpravodaji.
 • Bylo schváleno pořízení druhého velkého kalichu. Pokračuje se v jeho shánění.
 • Slezské evangelické církvi bude tlumočeno poděkování za uvolnění kostela o naší konfirmační neděli.
 • Ve spolupráci se Slezskou evangelickou církví se připravuje se sborník k výročí kostela. Pro náš sbor bude vytištěno 100 kusů.
 • Starší vzali na vědomí vysvětlení br. Novotného k výběru účastníků pro setkávání mužské skupinky. Souhlasili, aby tato činnost byla zahrnuta mezi sborové aktivity.
 • Stále se pracuje na barevném sladění zařízení čela Třanovského sálu.

3. Hospodářské záležitosti:

 • Bylo schváleno zadání vypracování požární zprávy pro sborový dům.
 • Byl schválen dar našemu středisku Diakonie ve výši 23.000 Kč.
 • Začíná se připravovat výměna vchodových dveří sborového domu.
 • Bylo schváleno proplacení opravy elektřiny na Karpatské ve výši 2.300 Kč.
 • Oslovíme tři účetní firmy, aby nám nabídly podmínky, za kterých by nám vedly podvojné účetnictví.
 • Květnové sbírky v kostele. Nedělní sbírky v měsíci květnu činily:
  • 1. 5. – 1.760 Kč
  • 8. 5. – 1.980 Kč
  • 15. 5. – 2.650 Kč (celocírkevní účelová sbírka na Diakonii)
  • 22. 5. – 1.350 Kč
  • 29. 5. – 1.810 Kč