Aktuality ze schůze staršovstva – duben 2007

1. Personální záležitosti

 • Členy sboru v kartotéce, od kterých neznáme adresy, převedeme do sborového adresáře (ten pak bude mít funkci seznamu „nezvěstných“ dle nového církevního řádu o evidenci členů církve), s důsledkem, že jejich data narození nebudou otiskována ve Zpravodaji a nebudou v seznamu členů s hlasovacím právem.
 • Sborový dopis bude zasílán jen členům, kteří někdy v uplynulých třech letech platili salár.
 • Br. f. Wrana bude každý rok asi 9 dní v lednu účasten na homiletickém semináři v rámci vikariátu.
 • Byly projednány podněty ze sborového shromáždění a kandidáti na druhého kazatele budou podle situace oslovováni osobně.
 • Slib nově zvolených náhradníků staršovstva bude vykonán až bude potřeba.

2. Organizační záležitosti

 • Konfirmační neděle bude 20. 5. 2007, konfirmandkami jsou Karolína Holibková a Ester Krupová. Představení konfirmandek staršovstvu a pohovor proběhne na květnové schůzi 9. 5. 2007.
 • Revokace rozhodnutí o zachování bohoslužeb na druhý svátek vánoční a velikonoční pondělí: schváleno zrušení bohoslužeb na velikonoční pondělí. Zrušení bohoslužeb 26. 12. nebylo schváleno.
 • Bylo dopracováno usnesení výročního shromáždění o změně času bohoslužeb v zimním období, a to tímto způsobem: „bohoslužby budou v kostele od velikonoční neděle do konce října v 8:30 a v Třanovského sále po zbytek roku v 9:30“.

3. Hospodářské záležitosti

 • Byl poslán dopis středisku Diakonie s informací o schválení návrhu o prodeji domu na Karpatské a s tím, aby navrhli postup přípravy kupní smlouvy.
 • Byl schválen návrh, aby přebytek financí z prodeje Karpatské byl dán do sborového fondu oprav.
 • Fotovoltaické panely: probíhá schvalování stavebního povolení.
 • Městským obvodem nám byl přidělen žádaný grant na Kostel pro všechny ve výši 8.000,- Kč.
 • Na dětský tábor v termínu 14.7. – 21.7. 2007 se hledá kuchařka.