Aktuality ze schůze staršovstva – duben 2005

1. Personální záležitosti:

  • Sestra Jana Szábová, která má tři děti a do Ostravy přestěhovala z Litoměřic, požádala o přijetí do sboru. Staršovstvo se s ní sejde ke krátkému rozhovoru po některých bohoslužbách.
  • Delegáty našeho sboru na konvent byli zvoleni: J. Hašková , T. Jelínek, J. Groll. Náhradníci: R. Kimmel, J. Krupa.
  • Sestře J. Drozdové skončila pracovní smlouva k 30. dubnu. Pro další období s ní bude uzavřena Dohoda o provedení práce.
  • Byl schválen návrh, že členům sboru, kteří se zúčastní celocírkevních akcí, sbor přispěje částkou ve výši jedné čtvrtiny celkových nákladů.

2. Organizační záležitosti:

  • Opět byla otevřena otázka zveřejňování zápisů ze schůzí ve sboru. V této věci bude učiněn dotaz na výklad církevních řádů pojednávajících o této problematice.
  • Všichni presbyteři obdrželi výpisky důležitých míst o staršovstvu z Církevního zřízení a církevních řádů. Na jejich základě se staršovstvo bude zabývat koncepčně jednotlivými oblastmi sborové práce.
  • Zabývali jsme se pořadem konfirmační slavnosti. K této otázce se příště znovu vrátíme. Konfirmační slavnost se bude konat v neděli 12. června.

3. Hospodářské záležitosti:

  • Obdrželi jsme grant na akci „Kostel pro všechny“ ve výši 10.000.- Kč.
  • Budou opraveny komínové lávky na objektu fary. Na sborovém domě bude zároveň zhotoven průlez na střechu (kvůli požární bezpečnosti).