Aktuality ze schůze staršovstva – červen 2007

1. Personální

  • Staršovstvu se představil zájemce na místo druhého faráře – Ondřej Prokop, který je v současné době vězeňským kaplanem ve věznici v Karviné a dílem druhým farářem SCEAV v Ostravě. Br. Prokop bude pozván ke kázání ve sboru v měsíci září. Kandidatura f. Ch. Langeho pro volbu sborovým shromážděním nebyla schválena.
  • Dále byli starším představeni manželé Petra a Michael Waloschkovi, kteří požádali o přijetí do sboru.

2. Organizační

V letních měsících nebudou biblické hodiny. Úřední hodiny v kanceláři budou 2 dny v týdnu. Další staršovstvo bude v září – mimořádné schůze budou dle potřeby svolány.

3. Hospodářské

  • Vchodové dveře v domě č. 3 byly opraveny. Truhlářské práce v kostele – oprava podlážek, sklížení lavice; a nové prahy na faře. Vývěsky na chodbu domu č. 3 – schváleno zakoupení jedné vývěsky. Zarámování obrazů z vánoční hry na chodbu domu č. 3 – schváleno zarámování 3 ks. Trávníky kolem kostela – návrh na zrytí a osev byly předány technickým službám – čekáme na vyjádření.
  • Harmonium z domu na Karpatské od nás odkoupila církevní konzervatoř v Opavě.
  • Byl schválen návrh na podporování misijní práce manželů Chmielových na Ukrajině.
  • Starší projednali a schválili kupní smlouvu objektu na Karpatské. Projednali a schválili smlouvu o užívání kostela v rámci festivalu Colours of Ostrava v době od 13. – 15.07.07. Z toho důvodu budou bohoslužby v sále.
  • Byla schválena dotace sborového zájezdu.