Aktuality ze schůze staršovstva – červen 2006

1. Personální záležitosti

 • Staršovstvu byla představena rodina Galámbova z Ostravy-Vítkovic. Žádají o křest své desetileté dcery a několikaměsíčního syna. Podobně byla představena Simona Kmošťáková, mládežnice, která je klientkou Diakonie v Ostravě.
 • Br. Jelínek rezignoval ze zdravotních důvodů na členství ve staršovstvu. Na jeho místo nastoupil počínaje touto schůzí první náhradník br. Holibka. Br. Jelínkovi bude oficiální cestou vyjádřena vděčnost za kurátorskou i presbyterní práci.
 • Hledání druhého kazatele: Byl zveřejněn inzerát v církevním tisku i na internetu. Oficiální výběrové řízení podpoříme osobním oslovením, které připraví komise, která kvůli tomu vznikla.
 • Své ohlédnutí za desetiletým působením v Ostravě uveřejní br. farář Mazur v dalším Zpravodaji.

2. Organizační záležitosti

 • Našimi delegáty na schůzi Jeronýmovy jednoty 18. 6. ve Štramberku budou J. Groll a J. Drozdová.
  Letos jsme Jeronýmově jednotě z důvodu rozsáhlých investic odeslali jen výtěžek měsíční sbírky ve výši 4.500 Kč (namísto každoročního „paušálu“ schvalovaného každoročně staršovstvem ve výši kolem 36.000 Kč). Byl schválen návrh, aby sbírka byla otevřena celý rok s možností navýšení při jejím odeslání.
 • Sborový výlet byl zhodnocen kladně a byla vyjádřena vděčnost jeho organizátorům.
 • Během prázdninových měsíců si kazatel, kurátor, kostelník i pokladní zajistí v době svých dovolených za sebe náhradu. Služby v kanceláři budou o prázdninách zajištěny dvakrát týdně.

3. Hospodářské záležitosti

 • Byla přednesena prosba orlovského sboru, který je v tíživé finanční situaci. Byl schválen dar ve výši 15.000 Kč.
 • Byl předložen harmonogram oprav sborových nemovitostí, který vypracovala komise pro to určená. Podle tohoto harmonogramu bychom ročně měli odkládat na fond oprav minimálně 200.000-300.000 Kč.
 • Ve věci instalace solárních panelů na střeše sborového domu se stále čeká na přidělení státní dotace.
 • Bezdrátové ozvučení sálu by stálo asi 58.000 Kč. Bylo doporučeno k zařazení do rozpočtu na příští rok.
 • V současnosti probíhá výměna oken na chodbě sborového domu a následné malování.
 • Postupuje rekonstrukce obchodu. Byly schváleny vícepráce ve výši 96.000 Kč. Firma All Electronics začne platit nájem hned po dokončení rekonstrukce, přibližně v polovině června.
 • Naše středisko Diakonie žádá o prodej nebo pronájem naší budovy na Karpatské. Chce zde rozšířit stanici pečovatelské služby pro děti v krizových situacích. Po diskusi byl přijat závěr, že nemůžeme rozhodnout bez přesnějších informací. Rozhodnutí tedy bylo odloženo, sejdeme se kvůli tomu o prázdninách.