Aktuality ze schůze staršovstva – březen 2006

1. Personální záležitosti:

  • Staršovstvu byla představena s. Veronika Červená, která žádá o křest pro sebe i pro svého jedenáctiměsíčního syna Sebastiána.
  • Přišla žádost o finanční podporu čtyřletého Dominika Burdy z Frýdku-Místku, který čeká na transplantaci jater v Hamburku. Byl schválen příspěvek ve výši 1.000 Kč.
  • Starší byli seznámeni s dalším doporučeným dopisem s. Vránové ohledně peněz na Diakonii. Reagovat bude br. f. Wrana na výročním sborovém shromáždění.

2. Organizační záležitosti:

  • Byl připraven a schválen program sborového shromáždění. Rovněž byla schválena zpráva staršovstva o životě sboru a hospodářská zpráva.
  • Byla otevřena otázka dvou farářských míst v Ostravě. Většina v diskusi podpořila zachování obou i po případném odchodu br. f. Mazura. Bylo by však vhodné, aby i druhý farář bydlel v blízkosti fary.
  • Kladně byl zhodnocen sborový karneval.
  • Br. f. Wrana podal návrh na netradiční vysluhovaní večeře Páně (kolem stolu) spojenou s čtením pašijí na Zelený čtvrtek. Upřesněný program bude předložen na příští schůzi.
  • Příští schůze staršovstva bude přesunuta na 5. dubna 2006.

3. Hospodářské záležitosti:

  • Je třeba reklamovat stupeň v sále a praskající podlahu v klubovně pod farou.
  • Ze zájemců o pronájem obchodu vybralo staršovstvo jako nejlepší nabídku firmy All Electronics, a. s. Jako odborník byl pro jednání s touto firmou a rekonstrukci schválen br. Orawski ze Šenova. Ponese za naší stranu zodpovědnost ve stavebních a technických záležitostech, vykoná stavební dozor. Byla schválena i výše jeho odměny.