Aktuality z mimořádné schůze staršovstva 30.7.2006

  • Na inzerát ohledně druhého kazatelského místa se dosud nikdo neozval, byl proveden užší výběr 10 kandidátů, kteří budou osloveni nabídkovým dopisem.
  • Sbor obdržel vyjádření z ministerstva životního prostředí ohledně přiznání dotace na realizaci fotovoltaických panelů.
  • Hlavním bodem bylo projednání budoucnosti domu na Karpatské a v té souvislosti též projednání žádosti Diakonie o pronájem nebo eventuální prodej, pro zřízení stanice SPS.
    Staršovstvo se rozhodlo na neděli 10. září svolat sborové staršovstvo, které by rozhodlo o jeho návrhu: staršovstvo navrhuje sborovému shromáždění nepočítat dále s Karpatskou pro účely sboru, ale otevřít možnosti pronájmu nebo prodeje.