Zpravodaj 9/2019

Zpravodaj 9/2019 (.pdf)

Biblický úvodník
Vánoční dílna – pozvánka
Modlitební okénko
Letní tábor pro děti – zpráva a foto
Významné narozeniny
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru