Zpravodaj 9/2018

Zpravodaj 9/2018 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky z mimořádné schůze staršovstva 29.7.2018
Vánoční dílna
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Služebnosti v červenci a srpnu
Postní sbírka
Ten srpnový den před padesáti lety
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Fotografie