Zpravodaj 9/2017

Zpravodaj 9/2017 (.pdf)

Biblický úvodník
Tábor 2017 Proroctví hor
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Poděkování staršovstva
Naše společné kořeny v Reformaci č. 2
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru